ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/03/2012 Außenspiegelmontage [de] การออกเสียงคำว่า Außenspiegelmontage คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Seitenaufprallschutz [de] การออกเสียงคำว่า Seitenaufprallschutz คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 ersatzgeschwächt [de] การออกเสียงคำว่า ersatzgeschwächt คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Argumentationsnöte [de] การออกเสียงคำว่า Argumentationsnöte คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Glamourwelt [de] การออกเสียงคำว่า Glamourwelt คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Hotelterrasse [de] การออกเสียงคำว่า Hotelterrasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Modelpose [de] การออกเสียงคำว่า Modelpose คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Kulturpflege [de] การออกเสียงคำว่า Kulturpflege คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Kanzleramtschef [de] การออกเสียงคำว่า Kanzleramtschef คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Antityphusmittel [de] การออกเสียงคำว่า Antityphusmittel คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Klassenkeile [de] การออกเสียงคำว่า Klassenkeile คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Sexuallockstoff [de] การออกเสียงคำว่า Sexuallockstoff คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Ritterparodie [de] การออกเสียงคำว่า Ritterparodie คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Mafiaroman [de] การออกเสียงคำว่า Mafiaroman คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Amphibium [de] การออกเสียงคำว่า Amphibium คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 italoamerikanisch [de] การออกเสียงคำว่า italoamerikanisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Kriminalpsychologe [de] การออกเสียงคำว่า Kriminalpsychologe คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Urwaldschänke [de] การออกเสียงคำว่า Urwaldschänke คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Springprüfung [de] การออกเสียงคำว่า Springprüfung คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Kellerduell [de] การออกเสียงคำว่า Kellerduell คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Magazinbeitrag [de] การออกเสียงคำว่า Magazinbeitrag คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Elektroheizstab [de] การออกเสียงคำว่า Elektroheizstab คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Glykolgemisch [de] การออกเสียงคำว่า Glykolgemisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Anschlussstecker [de] การออกเสียงคำว่า Anschlussstecker คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Klemmhülse [de] การออกเสียงคำว่า Klemmhülse คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 schalenförmig [de] การออกเสียงคำว่า schalenförmig คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 blutstillend [de] การออกเสียงคำว่า blutstillend คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 hülsenförmig [de] การออกเสียงคำว่า hülsenförmig คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Reduzierhülse [de] การออกเสียงคำว่า Reduzierhülse คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 Schneckengehäuse [de] การออกเสียงคำว่า Schneckengehäuse คะแนนโหวต 0 คะแนน