ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2013 Yukon Territory [en] การออกเสียงคำว่า Yukon Territory คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2013 underground [en] การออกเสียงคำว่า underground คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/04/2013 snowbound [en] การออกเสียงคำว่า snowbound คะแนนโหวต 0 คะแนน