ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/02/2014 duften [da] การออกเสียง : duften 0 โหวต
07/02/2014 gudinde [da] การออกเสียง : gudinde 0 โหวต
07/02/2014 opnås [da] การออกเสียง : opnås 0 โหวต
01/02/2014 Taiwan [da] การออกเสียง : Taiwan 0 โหวต
01/02/2014 arrangementer [da] การออกเสียง : arrangementer 0 โหวต
01/02/2014 vildtlevende [da] การออกเสียง : vildtlevende 0 โหวต
01/02/2014 sprogcentret [da] การออกเสียง : sprogcentret 0 โหวต
01/02/2014 realistisk [da] การออกเสียง : realistisk 0 โหวต
01/02/2014 Mongoliet [da] การออกเสียง : Mongoliet 0 โหวต
21/01/2014 dødsstraffen [da] การออกเสียง : dødsstraffen 0 โหวต
21/01/2014 engelskordbog [da] การออกเสียง : engelskordbog 0 โหวต
21/01/2014 rædsler [da] การออกเสียง : rædsler 0 โหวต
21/01/2014 betjene [da] การออกเสียง : betjene 0 โหวต
21/01/2014 stavning [da] การออกเสียง : stavning 0 โหวต
15/01/2014 Kasserolle [da] การออกเสียง : Kasserolle 0 โหวต
10/01/2014 ølvom [da] การออกเสียง : ølvom 0 โหวต
10/01/2014 skandinavisk [da] การออกเสียง : skandinavisk 0 โหวต
10/01/2014 give en omgang [da] การออกเสียง : give en omgang 0 โหวต
10/01/2014 punktering [da] การออกเสียง : punktering 0 โหวต
10/01/2014 bekræftet [da] การออกเสียง : bekræftet 0 โหวต
07/01/2014 bankbog [da] การออกเสียง : bankbog 0 โหวต
07/01/2014 advarede [da] การออกเสียง : advarede 0 โหวต
07/01/2014 bogstaverne [da] การออกเสียง : bogstaverne 0 โหวต
07/01/2014 deltage [da] การออกเสียง : deltage -1 โหวต
07/01/2014 busrejse [da] การออกเสียง : busrejse 0 โหวต
06/12/2013 køleskabet [da] การออกเสียง : køleskabet 0 โหวต
06/12/2013 aircondition [da] การออกเสียง : aircondition 0 โหวต
06/12/2013 bygningen [da] การออกเสียง : bygningen 0 โหวต
06/12/2013 morgenaviser [da] การออกเสียง : morgenaviser 0 โหวต
06/12/2013 sekstiden [da] การออกเสียง : sekstiden 0 โหวต