ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/01/2010 sterno-cléido-mastoïdien [fr] การออกเสียงคำว่า sterno-cléido-mastoïdien คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 jumeaux [fr] การออกเสียงคำว่า jumeaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 crural [fr] การออกเสียงคำว่า crural คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 scalène [fr] การออกเสียงคำว่า scalène คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 masséter [fr] การออกเสียงคำว่า masséter คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 digastrique [fr] การออกเสียงคำว่า digastrique คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 Virginie [fr] การออกเสียงคำว่า Virginie คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 anconé [fr] การออกเสียงคำว่า anconé คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 carbonnieux [fr] การออกเสียงคำว่า carbonnieux คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 pruneau [fr] การออกเสียงคำว่า pruneau คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 Robert de la Fresnaye [fr] การออกเสียงคำว่า Robert de la Fresnaye คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2010 Vignon [fr] การออกเสียงคำว่า Vignon คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2010 abatage [fr] การออกเสียงคำว่า abatage คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 strasbourgeoise [fr] การออกเสียงคำว่า strasbourgeoise คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 abat-foin [fr] การออกเสียงคำว่า abat-foin คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 dégénéré [fr] การออกเสียงคำว่า dégénéré คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 abatée [fr] การออกเสียงคำว่า abatée คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 abatellement [fr] การออกเสียงคำว่า abatellement คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 abatture [fr] การออกเสียงคำว่า abatture คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 prune [fr] การออกเสียงคำว่า prune คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 Estelle Lezean [fr] การออกเสียงคำว่า Estelle Lezean คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 égalité [fr] การออกเสียงคำว่า égalité คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2010 thulium [fr] การออกเสียงคำว่า thulium คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 fluor [fr] การออกเสียงคำว่า fluor คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 brome [fr] การออกเสียงคำว่า brome คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 iode [fr] การออกเสียงคำว่า iode คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 astate [fr] การออกเสียงคำว่า astate คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 ununseptium [fr] การออกเสียงคำว่า ununseptium คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 phosphore [fr] การออกเสียงคำว่า phosphore คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2010 tellure [fr] การออกเสียงคำว่า tellure คะแนนโหวต 0 คะแนน