ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/02/2012 Linux [en] การออกเสียงคำว่า Linux คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/02/2012 xampp [en] การออกเสียงคำว่า xampp คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 coercive [en] การออกเสียงคำว่า coercive คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 MySQL [en] การออกเสียงคำว่า MySQL คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 Charles Bukowski [en] การออกเสียงคำว่า Charles Bukowski คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 pygora [en] การออกเสียงคำว่า pygora คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 pwnd [en] การออกเสียงคำว่า pwnd คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 Ravelry [en] การออกเสียงคำว่า Ravelry คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/02/2012 interiority [en] การออกเสียงคำว่า interiority คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 communicability [en] การออกเสียงคำว่า communicability คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 discontinuity [en] การออกเสียงคำว่า discontinuity คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 exteriority [en] การออกเสียงคำว่า exteriority คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2012 unfigurable [en] การออกเสียงคำว่า unfigurable คะแนนโหวต 0 คะแนน