ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/02/2012 Linux [en] Linux การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/02/2012 xampp [en] xampp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 coercive [en] coercive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 MySQL [en] MySQL การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 Charles Bukowski [en] Charles Bukowski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 pygora [en] pygora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 pwnd [en] pwnd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 Ravelry [en] Ravelry การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2012 interiority [en] interiority การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 communicability [en] communicability การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 discontinuity [en] discontinuity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 exteriority [en] exteriority การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 unfigurable [en] unfigurable การออกเสียง 0คะแนนโหวต