ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/08/2011 self-concept [en] การออกเสียง : self-concept 0 โหวต
03/08/2011 differential extinction [en] การออกเสียง : differential extinction 0 โหวต
03/08/2011 dichotic [en] การออกเสียง : dichotic 0 โหวต
03/08/2011 Schizophasia [en] การออกเสียง : Schizophasia 0 โหวต
03/08/2011 basket cell [en] การออกเสียง : basket cell 0 โหวต
03/08/2011 caffeinism [en] การออกเสียง : caffeinism 0 โหวต
03/08/2011 Santorum [en] การออกเสียง : Santorum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/08/2011 uniaural [en] การออกเสียง : uniaural 0 โหวต
03/08/2011 two-point [en] การออกเสียง : two-point 0 โหวต
03/08/2011 ethnicism [en] การออกเสียง : ethnicism 0 โหวต
03/08/2011 makayla [en] การออกเสียง : makayla 0 โหวต
03/08/2011 Harvard Yard [en] การออกเสียง : Harvard Yard 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/08/2011 contraindicated [en] การออกเสียง : contraindicated 0 โหวต
03/08/2011 creativity [en] การออกเสียง : creativity 0 โหวต
22/06/2011 mangina [en] การออกเสียง : mangina -1 โหวต
22/06/2011 booyah [en] การออกเสียง : booyah 1 โหวต
22/06/2011 hepcat [en] การออกเสียง : hepcat 0 โหวต
22/06/2011 birdbrained [en] การออกเสียง : birdbrained 0 โหวต
22/06/2011 ditz [en] การออกเสียง : ditz 0 โหวต
22/06/2011 nebbish [en] การออกเสียง : nebbish 0 โหวต
22/06/2011 poop [en] การออกเสียง : poop 1 โหวต
22/06/2011 culture vulture [en] การออกเสียง : culture vulture 1 โหวต
22/06/2011 crumpet [en] การออกเสียง : crumpet 1 โหวต
22/06/2011 bridezilla [en] การออกเสียง : bridezilla 0 โหวต
22/06/2011 pubes [en] การออกเสียง : pubes 0 โหวต
22/06/2011 bottle [en] การออกเสียง : bottle 0 โหวต
22/06/2011 romcom [en] การออกเสียง : romcom 0 โหวต
22/06/2011 Wally [en] การออกเสียง : Wally 1 โหวต
22/06/2011 scrote [en] การออกเสียง : scrote 0 โหวต
22/06/2011 lollapalooza [en] การออกเสียง : lollapalooza 0 โหวต