ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/01/2010 использую [ru] การออกเสียง : использую 0 โหวต
09/01/2010 наизготовку [ru] การออกเสียง : наизготовку 0 โหวต
09/01/2010 выделялся [ru] การออกเสียง : выделялся 0 โหวต
09/01/2010 чётко [ru] การออกเสียง : чётко -1 โหวต
09/01/2010 лунном [ru] การออกเสียง : лунном 0 โหวต
09/01/2010 встречались [ru] การออกเสียง : встречались 0 โหวต
09/01/2010 мигая [ru] การออกเสียง : мигая 0 โหวต
09/01/2010 совиные [ru] การออกเสียง : совиные 0 โหวต
09/01/2010 выветрились [ru] การออกเสียง : выветрились 0 โหวต
09/01/2010 подивился [ru] การออกเสียง : подивился 0 โหวต
09/01/2010 удрала [ru] การออกเสียง : удрала 0 โหวต
09/01/2010 наготове [ru] การออกเสียง : наготове 0 โหวต
09/01/2010 ружьём [ru] การออกเสียง : ружьём 0 โหวต
09/01/2010 розам [ru] การออกเสียง : розам 0 โหวต
09/01/2010 розовом [ru] การออกเสียง : розовом 0 โหวต
09/01/2010 курятнике [ru] การออกเสียง : курятнике 0 โหวต
09/01/2010 предсказывала [ru] การออกเสียง : предсказывала 0 โหวต
09/01/2010 холодной [ru] การออกเสียง : холодной 0 โหวต
09/01/2010 мокрой [ru] การออกเสียง : мокрой 0 โหวต
09/01/2010 крадущимся [ru] การออกเสียง : крадущимся 0 โหวต
09/01/2010 клумба [ru] การออกเสียง : клумба -1 โหวต
09/01/2010 птичьи [ru] การออกเสียง : птичьи 0 โหวต
09/01/2010 пронзительные [ru] การออกเสียง : пронзительные 0 โหวต
09/01/2010 неистовые [ru] การออกเสียง : неистовые 0 โหวต
09/01/2010 неслись [ru] การออกเสียง : неслись 0 โหวต
09/01/2010 курятника [ru] การออกเสียง : курятника 0 โหวต
09/01/2010 лунного [ru] การออกเสียง : лунного 0 โหวต
09/01/2010 мягкости [ru] การออกเสียง : мягкости 0 โหวต
09/01/2010 золотая [ru] การออกเสียง : золотая 0 โหวต
09/01/2010 светла [ru] การออกเสียง : светла 0 โหวต