ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2010 розовых [ru] การออกเสียง : розовых 0 โหวต
10/01/2010 жёлтых [ru] การออกเสียง : жёлтых 0 โหวต
10/01/2010 поверили [ru] การออกเสียง : поверили 0 โหวต
10/01/2010 бесплодной [ru] การออกเสียง : бесплодной 0 โหวต
10/01/2010 владею [ru] การออกเสียง : владею 0 โหวต
10/01/2010 холмами [ru] การออกเสียง : холмами 0 โหวต
10/01/2010 распиливать [ru] การออกเสียง : распиливать 0 โหวต
10/01/2010 вывозе [ru] การออกเสียง : вывозе 0 โหวต
10/01/2010 теряют [ru] การออกเสียง : теряют 0 โหวต
10/01/2010 скота [ru] การออกเสียง : скота 0 โหวต
10/01/2010 выпаса [ru] การออกเสียง : выпаса 0 โหวต
10/01/2010 матёрый [ru] การออกเสียง : матёрый 0 โหวต
10/01/2010 замеса [ru] การออกเสียง : замеса 0 โหวต
10/01/2010 озерце [ru] การออกเสียง : озерце 0 โหวต
10/01/2010 подённую [ru] การออกเสียง : подённую 0 โหวต
10/01/2010 пологом (сущ.) [ru] การออกเสียง : пологом (сущ.) 0 โหวต
09/01/2010 мастодонт [ru] การออกเสียง : мастодонт 0 โหวต
09/01/2010 мчался [ru] การออกเสียง : мчался 0 โหวต
09/01/2010 кролик [ru] การออกเสียง : кролик 0 โหวต
09/01/2010 раскачивающийся [ru] การออกเสียง : раскачивающийся 0 โหวต
09/01/2010 поблёскивающие [ru] การออกเสียง : поблёскивающие 0 โหวต
09/01/2010 поблескивающие [ru] การออกเสียง : поблескивающие 0 โหวต
09/01/2010 шаркающая [ru] การออกเสียง : шаркающая 0 โหวต
09/01/2010 шаркающие [ru] การออกเสียง : шаркающие 0 โหวต
09/01/2010 кошачье [ru] การออกเสียง : кошачье 0 โหวต
09/01/2010 жарко [ru] การออกเสียง : жарко 0 โหวต
09/01/2010 сияло [ru] การออกเสียง : сияло 0 โหวต
09/01/2010 мхом [ru] การออกเสียง : мхом 0 โหวต
09/01/2010 невысокой [ru] การออกเสียง : невысокой 0 โหวต
09/01/2010 поросшем [ru] การออกเสียง : поросшем 0 โหวต