ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2010 безжалостной [ru] การออกเสียง : безжалостной 0 โหวต
10/01/2010 кажешься [ru] การออกเสียง : кажешься 0 โหวต
10/01/2010 безжалостное [ru] การออกเสียง : безжалостное 0 โหวต
10/01/2010 потеряешь [ru] การออกเสียง : потеряешь 0 โหวต
10/01/2010 поставит [ru] การออกเสียง : поставит 0 โหวต
10/01/2010 дам [ru] การออกเสียง : дам 0 โหวต
10/01/2010 замыслы [ru] การออกเสียง : замыслы 0 โหวต
10/01/2010 разрушило [ru] การออกเสียง : разрушило 0 โหวต
10/01/2010 порою [ru] การออกเสียง : порою 0 โหวต
10/01/2010 котле [ru] การออกเสียง : котле 0 โหวต
10/01/2010 мяса [ru] การออกเสียง : мяса 0 โหวต
10/01/2010 индейцы [ru] การออกเสียง : индейцы 0 โหวต
10/01/2010 истинная [ru] การออกเสียง : истинная 0 โหวต
10/01/2010 охочусь [ru] การออกเสียง : охочусь 0 โหวต
10/01/2010 куропаток [ru] การออกเสียง : куропаток 0 โหวต
10/01/2010 бью [ru] การออกเสียง : бью 0 โหวต
10/01/2010 использовал [ru] การออกเสียง : использовал 0 โหวต
10/01/2010 забросил [ru] การออกเสียง : забросил 0 โหวต
10/01/2010 капканы [ru] การออกเสียง : капканы 0 โหวต
10/01/2010 ловцом [ru] การออกเสียง : ловцом 0 โหวต
10/01/2010 охотником [ru] การออกเสียง : охотником 0 โหวต
10/01/2010 бродягой [ru] การออกเสียง : бродягой 0 โหวต
10/01/2010 приятеле [ru] การออกเสียง : приятеле 0 โหวต
10/01/2010 создание [ru] การออกเสียง : создание 0 โหวต
10/01/2010 остановиться [ru] การออกเสียง : остановиться 0 โหวต
10/01/2010 повидаться [ru] การออกเสียง : повидаться 0 โหวต
10/01/2010 обманывал [ru] การออกเสียง : обманывал 0 โหวต
10/01/2010 кутёж [ru] การออกเสียง : кутёж 0 โหวต
10/01/2010 выпиваю [ru] การออกเสียง : выпиваю 0 โหวต
10/01/2010 оценивать [ru] การออกเสียง : оценивать 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด