ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2010 хватаю [ru] การออกเสียง : хватаю 0 โหวต
10/01/2010 истощённого [ru] การออกเสียง : истощённого 0 โหวต
10/01/2010 процедуру [ru] การออกเสียง : процедуру 0 โหวต
10/01/2010 грязью [ru] การออกเสียง : грязью 0 โหวต
10/01/2010 глиной [ru] การออกเสียง : глиной 0 โหวต
10/01/2010 вымазанного [ru] การออกเสียง : вымазанного 0 โหวต
10/01/2010 рассмеялась [ru] การออกเสียง : рассмеялась 0 โหวต
10/01/2010 вытаскиваю [ru] การออกเสียง : вытаскиваю 0 โหวต
10/01/2010 отправляюсь [ru] การออกเสียง : отправляюсь 0 โหวต
10/01/2010 выкапывает [ru] การออกเสียง : выкапывает 0 โหวต
10/01/2010 устанавливать [ru] การออกเสียง : устанавливать 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2010 претензии [ru] การออกเสียง : претензии 0 โหวต
10/01/2010 соберём [ru] การออกเสียง : соберём 0 โหวต
10/01/2010 предложит [ru] การออกเสียง : предложит 0 โหวต
10/01/2010 соберёт [ru] การออกเสียง : соберёт 0 โหวต
10/01/2010 поест [ru] การออกเสียง : поест 0 โหวต
10/01/2010 холодильнике [ru] การออกเสียง : холодильнике 0 โหวต
10/01/2010 позаботится [ru] การออกเสียง : позаботится 0 โหวต
10/01/2010 задержит [ru] การออกเสียง : задержит 0 โหวต
10/01/2010 закончим [ru] การออกเสียง : закончим 0 โหวต
10/01/2010 поступать [ru] การออกเสียง : поступать 0 โหวต
10/01/2010 отказалась [ru] การออกเสียง : отказалась 0 โหวต
10/01/2010 налакаетесь [ru] การออกเสียง : налакаетесь 0 โหวต
10/01/2010 ожидают [ru] การออกเสียง : ожидают 0 โหวต
10/01/2010 ограничиваю [ru] การออกเสียง : ограничиваю 0 โหวต
10/01/2010 второму [ru] การออกเสียง : второму 0 โหวต
10/01/2010 коктейли [ru] การออกเสียง : коктейли 0 โหวต
10/01/2010 закончили [ru] การออกเสียง : закончили 0 โหวต
10/01/2010 вытаскивает [ru] การออกเสียง : вытаскивает 0 โหวต
10/01/2010 бизнесе [ru] การออกเสียง : бизнесе 0 โหวต