ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2010 извинилась [ru] การออกเสียง : извинилась 0 โหวต
10/01/2010 состоятельная [ru] การออกเสียง : состоятельная 0 โหวต
10/01/2010 ничтожными [ru] การออกเสียง : ничтожными 0 โหวต
10/01/2010 состоятельные [ru] การออกเสียง : состоятельные 0 โหวต
10/01/2010 преодолеть [ru] การออกเสียง : преодолеть 0 โหวต
10/01/2010 откололся [ru] การออกเสียง : откололся 0 โหวต
10/01/2010 сердитым [ru] การออกเสียง : сердитым 0 โหวต
10/01/2010 отняла [ru] การออกเสียง : отняла 0 โหวต
10/01/2010 побери [ru] การออกเสียง : побери 0 โหวต
10/01/2010 завела [ru] การออกเสียง : завела 0 โหวต
10/01/2010 перекупить [ru] การออกเสียง : перекупить 0 โหวต
10/01/2010 чушь [ru] การออกเสียง : чушь 0 โหวต
10/01/2010 несёшь [ru] การออกเสียง : несёшь 0 โหวต
10/01/2010 финансировать [ru] การออกเสียง : финансировать 0 โหวต
10/01/2010 предлагаешь [ru] การออกเสียง : предлагаешь 0 โหวต
10/01/2010 продолжай [ru] การออกเสียง : продолжай 0 โหวต
10/01/2010 жёстко [ru] การออกเสียง : жёстко 0 โหวต
10/01/2010 раскопками [ru] การออกเสียง : раскопками 0 โหวต
10/01/2010 подарке [ru] การออกเสียง : подарке 0 โหวต
10/01/2010 рассказав [ru] การออกเสียง : рассказав 0 โหวต
10/01/2010 разделил [ru] การออกเสียง : разделил 0 โหวต
10/01/2010 позволь [ru] การออกเสียง : позволь 0 โหวต
10/01/2010 салатом [ru] การออกเสียง : салатом 0 โหวต
10/01/2010 лезли [ru] การออกเสียง : лезли 0 โหวต
10/01/2010 возни [ru] การออกเสียง : возни 0 โหวต
10/01/2010 цыплятами [ru] การออกเสียง : цыплятами 0 โหวต
10/01/2010 прожить [ru] การออกเสียง : прожить 0 โหวต
10/01/2010 сумасшедшие [ru] การออกเสียง : сумасшедшие 0 โหวต
10/01/2010 буна [ru] การออกเสียง : буна 0 โหวต
10/01/2010 глупую [ru] การออกเสียง : глупую 0 โหวต