ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2010 магазинов [ru] การออกเสียง : магазинов 0 โหวต
10/01/2010 ископаемым [ru] การออกเสียง : ископаемым 0 โหวต
10/01/2010 покупатели [ru] การออกเสียง : покупатели 0 โหวต
10/01/2010 йорке [ru] การออกเสียง : йорке 0 โหวต
10/01/2010 выяснил [ru] การออกเสียง : выяснил 0 โหวต
10/01/2010 истощённый [ru] การออกเสียง : истощённый 0 โหวต
10/01/2010 разузнать [ru] การออกเสียง : разузнать 0 โหวต
10/01/2010 честную [ru] การออกเสียง : честную 0 โหวต
10/01/2010 беспокоишься [ru] การออกเสียง : беспокоишься 0 โหวต
10/01/2010 провинциализм [ru] การออกเสียง : провинциализм 0 โหวต
10/01/2010 неполноценными [ru] การออกเสียง : неполноценными 0 โหวต
10/01/2010 нагими [ru] การออกเสียง : нагими 0 โหวต
10/01/2010 жаркого [сущ.] [ru] การออกเสียง : жаркого [сущ.] 0 โหวต
10/01/2010 жаркое (сущ.) [ru] การออกเสียง : жаркое (сущ.) 0 โหวต
10/01/2010 чувствуют [ru] การออกเสียง : чувствуют 0 โหวต
10/01/2010 поражения [ru] การออกเสียง : поражения 0 โหวต
10/01/2010 полного [ru] การออกเสียง : полного 0 โหวต
10/01/2010 защитная [ru] การออกเสียง : защитная 0 โหวต
10/01/2010 посредственности [ru] การออกเสียง : посредственности 0 โหวต
10/01/2010 трясине [ru] การออกเสียง : трясине 0 โหวต
10/01/2010 погряз [ru] การออกเสียง : погряз 0 โหวต
10/01/2010 дружелюбны [ru] การออกเสียง : дружелюбны 0 โหวต
10/01/2010 подозревают [ru] การออกเสียง : подозревают 0 โหวต
10/01/2010 щеголеватый [ru] การออกเสียง : щеголеватый 0 โหวต
10/01/2010 волновать [ru] การออกเสียง : волновать 0 โหวต
10/01/2010 волнует [ru] การออกเสียง : волнует 0 โหวต
10/01/2010 набрасываются [ru] การออกเสียง : набрасываются 0 โหวต
10/01/2010 ненадолго [ru] การออกเสียง : ненадолго 0 โหวต
10/01/2010 сможешь [ru] การออกเสียง : сможешь 0 โหวต
10/01/2010 пренебрегал [ru] การออกเสียง : пренебрегал 0 โหวต