ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2010 хламом [ru] การออกเสียง : хламом 0 โหวต
10/01/2010 перекидал [ru] การออกเสียง : перекидал 0 โหวต
10/01/2010 упряжи [ru] การออกเสียง : упряжи 0 โหวต
10/01/2010 мусора [ru] การออกเสียง : мусора 0 โหวต
10/01/2010 загадке [ru] การออกเสียง : загадке 0 โหวต
10/01/2010 связаны [ru] การออกเสียง : связаны 0 โหวต
10/01/2010 твёрдая [ru] การออกเสียง : твёрдая 0 โหวต
10/01/2010 толщину [ru] การออกเสียง : толщину 0 โหวต
10/01/2010 восьмой [ru] การออกเสียง : восьмой 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2010 полая [ru] การออกเสียง : полая 0 โหวต
10/01/2010 твёрже [ru] การออกเสียง : твёрже 0 โหวต
10/01/2010 безликая [ru] การออกเสียง : безликая 0 โหวต
10/01/2010 разумны [ru] การออกเสียง : разумны 0 โหวต
10/01/2010 коллективно [ru] การออกเสียง : коллективно 0 โหวต
10/01/2010 стадо [ru] การออกเสียง : стадо 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2010 полушариями [ru] การออกเสียง : полушариями 0 โหวต
10/01/2010 столкнёмся [ru] การออกเสียง : столкнёмся 0 โหวต
10/01/2010 исход [ru] การออกเสียง : исход 0 โหวต
10/01/2010 выкупить [ru] การออกเสียง : выкупить 0 โหวต
10/01/2010 удачливой [ru] การออกเสียง : удачливой 0 โหวต
10/01/2010 нетерпелива [ru] การออกเสียง : нетерпелива 0 โหวต
10/01/2010 провалилась [ru] การออกเสียง : провалилась 0 โหวต
10/01/2010 страстью [ru] การออกเสียง : страстью 0 โหวต
10/01/2010 побочной [ru] การออกเสียง : побочной 0 โหวต
10/01/2010 извращённое [ru] การออกเสียง : извращённое 0 โหวต
10/01/2010 получая [ru] การออกเสียง : получая 0 โหวต
10/01/2010 собственное [ru] การออกเสียง : собственное 0 โหวต
10/01/2010 вложила [ru] การออกเสียง : вложила 0 โหวต
10/01/2010 заняла [ru] การออกเสียง : заняла 0 โหวต
10/01/2010 наскребла [ru] การออกเสียง : наскребла 0 โหวต