ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/01/2010 пещерные [ru] การออกเสียง : пещерные 0 โหวต
08/01/2010 волки [ru] การออกเสียง : волки 0 โหวต
08/01/2010 тигры [ru] การออกเสียง : тигры 0 โหวต
08/01/2010 саблезубые [ru] การออกเสียง : саблезубые 0 โหวต
08/01/2010 живности [ru] การออกเสียง : живности 0 โหวต
08/01/2010 мастодонты [ru] การออกเสียง : мастодонты 0 โหวต
08/01/2010 ивами [ru] การออกเสียง : ивами 0 โหวต
08/01/2010 жёлтыми [ru] การออกเสียง : жёлтыми 0 โหวต
08/01/2010 русло [ru] การออกเสียง : русло 0 โหวต
08/01/2010 позитивного [ru] การออกเสียง : позитивного 0 โหวต
08/01/2010 негативного [ru] การออกเสียง : негативного 0 โหวต
08/01/2010 истинность [ru] การออกเสียง : истинность 0 โหวต
08/01/2010 определить [ru] การออกเสียง : определить 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/01/2010 малиновками [ru] การออกเสียง : малиновками 0 โหวต
08/01/2010 предположи [ru] การออกเสียง : предположи 0 โหวต
08/01/2010 ловушку [ru] การออกเสียง : ловушку 0 โหวต
08/01/2010 уберусь [ru] การออกเสียง : уберусь 0 โหวต
08/01/2010 развернусь [ru] การออกเสียง : развернусь 0 โหวต
08/01/2010 грандиозное [ru] การออกเสียง : грандиозное 0 โหวต
08/01/2010 прогнать [ru] การออกเสียง : прогнать 0 โหวต
08/01/2010 полил [ru] การออกเสียง : полил 0 โหวต
08/01/2010 помаслил [ru] การออกเสียง : помаслил 0 โหวต
08/01/2010 оладью [ru] การออกเสียง : оладью 0 โหวต
08/01/2010 подцепил [ru] การออกเสียง : подцепил 0 โหวต
08/01/2010 вилкой [ru] การออกเสียง : вилкой 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/01/2010 согрейся [ru] การออกเสียง : согрейся 0 โหวต
08/01/2010 горячего [ru] การออกเสียง : горячего 0 โหวต
08/01/2010 остынут [ru] การออกเสียง : остынут 0 โหวต
08/01/2010 кошачьим [ru] การออกเสียง : кошачьим 0 โหวต
08/01/2010 придумал [ru] การออกเสียง : придумал 0 โหวต