ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/01/2010 задержусь [ru] การออกเสียง : задержусь 0 โหวต
09/01/2010 вёдро [ru] การออกเสียง : вёдро 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/01/2010 ведро [ru] การออกเสียง : ведро 0 โหวต
09/01/2010 пижамных [ru] การออกเสียง : пижамных 0 โหวต
09/01/2010 выбегать [ru] การออกเสียง : выбегать 0 โหวต
09/01/2010 накинь [ru] การออกเสียง : накинь 0 โหวต
09/01/2010 поворачивала [ru] การออกเสียง : поворачивала 0 โหวต
09/01/2010 отклоняясь [ru] การออกเสียง : отклоняясь 0 โหวต
09/01/2010 севера [ru] การออกเสียง : севера 0 โหวต
09/01/2010 текла [ru] การออกเสียง : текла 0 โหวต
09/01/2010 становилась [ru] การออกเสียง : становилась 0 โหวต
09/01/2010 раскинувшаяся [ru] การออกเสียง : раскинувшаяся 0 โหวต
09/01/2010 птицами [ru] การออกเสียง : птицами 0 โหวต
09/01/2010 кишела [ru] การออกเสียง : кишела 0 โหวต
09/01/2010 птички [ru] การออกเสียง : птички 0 โหวต
09/01/2010 ветку [ru] การออกเสียง : ветку 0 โหวต
09/01/2010 скакали [ru] การออกเสียง : скакали 0 โหวต
09/01/2010 трель [ru] การออกเสียง : трель 0 โหวต
09/01/2010 рассыпав [ru] การออกเสียง : рассыпав 0 โหวต
09/01/2010 жаворонок [ru] การออกเสียง : жаворонок 0 โหวต
09/01/2010 полевой [ru] การออกเสียง : полевой 0 โหวต
09/01/2010 запела [ru] การออกเสียง : запела 0 โหวต
09/01/2010 стебле [ru] การออกเสียง : стебле 0 โหวต
09/01/2010 сухом [ru] การออกเสียง : сухом 0 โหวต
09/01/2010 пристроилась [ru] การออกเสียง : пристроилась 0 โหวต
09/01/2010 птичка [ru] การออกเสียง : птичка 0 โหวต
09/01/2010 отстранялся [ru] การออกเสียง : отстранялся 0 โหวต
09/01/2010 заботами [ru] การออกเสียง : заботами 0 โหวต
09/01/2010 раздираемый [ru] การออกเสียง : раздираемый 0 โหวต
09/01/2010 подкрадывающимся [ru] การออกเสียง : подкрадывающимся 0 โหวต