ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/02/2010 сомневаетесь [ru] การออกเสียงคำว่า сомневаетесь 0 โหวต
19/02/2010 щедрости [ru] การออกเสียงคำว่า щедрости 0 โหวต
19/02/2010 сочту [ru] การออกเสียงคำว่า сочту 0 โหวต
19/02/2010 неограниченной [ru] การออกเสียงคำว่า неограниченной 0 โหวต
19/02/2010 цифру [ru] การออกเสียงคำว่า цифру 0 โหวต
19/02/2010 просим [ru] การออกเสียงคำว่า просим 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 жалованья [ru] การออกเสียงคำว่า жалованья 0 โหวต
19/02/2010 указанного [ru] การออกเสียงคำว่า указанного 0 โหวต
19/02/2010 каталогизации [ru] การออกเสียงคำว่า каталогизации 0 โหวต
19/02/2010 приобретаем [ru] การออกเสียงคำว่า приобретаем 0 โหวต
19/02/2010 движимом [ru] การออกเสียงคำว่า движимом 0 โหวต
19/02/2010 комиссионных [ru] การออกเสียงคำว่า комиссионных 0 โหวต
19/02/2010 заключении [ru] การออกเสียงคำว่า заключении 0 โหวต
19/02/2010 требуемую [ru] การออกเสียงคำว่า требуемую 0 โหวต
19/02/2010 распорядиться [ru] การออกเสียงคำว่า распорядиться 0 โหวต
19/02/2010 колебания [ru] การออกเสียงคำว่า колебания 0 โหวต
19/02/2010 существовала [ru] การออกเสียงคำว่า существовала 0 โหวต
19/02/2010 ведете [ru] การออกเสียงคำว่า ведете 0 โหวต
19/02/2010 ругательствами [ru] การออกเสียงคำว่า ругательствами 0 โหวต
19/02/2010 согласии [ru] การออกเสียงคำว่า согласии 0 โหวต
19/02/2010 рас [ru] การออกเสียงคำว่า рас 0 โหวต
19/02/2010 вывела [ru] การออกเสียงคำว่า вывела 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 гнева [ru] การออกเสียงคำว่า гнева 0 โหวต
19/02/2010 иных [ru] การออกเสียงคำว่า иных 0 โหวต
19/02/2010 составляет [ru] การออกเสียงคำว่า составляет 0 โหวต
19/02/2010 примеривался [ru] การออกเสียงคำว่า примеривался 0 โหวต
19/02/2010 бокалов [ru] การออกเสียงคำว่า бокалов 0 โหวต
19/02/2010 прыжка [ru] การออกเสียงคำว่า прыжка 0 โหวต
19/02/2010 шею [ru] การออกเสียงคำว่า шею 0 โหวต
19/02/2010 песочно [ru] การออกเสียงคำว่า песочно 0 โหวต