ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/02/2010 сомневаетесь [ru] การออกเสียงคำว่า сомневаетесь คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 щедрости [ru] การออกเสียงคำว่า щедрости คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 сочту [ru] การออกเสียงคำว่า сочту คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 неограниченной [ru] การออกเสียงคำว่า неограниченной คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 цифру [ru] การออกเสียงคำว่า цифру คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 просим [ru] การออกเสียงคำว่า просим คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 жалованья [ru] การออกเสียงคำว่า жалованья คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 указанного [ru] การออกเสียงคำว่า указанного คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 каталогизации [ru] การออกเสียงคำว่า каталогизации คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 приобретаем [ru] การออกเสียงคำว่า приобретаем คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 движимом [ru] การออกเสียงคำว่า движимом คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 комиссионных [ru] การออกเสียงคำว่า комиссионных คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 заключении [ru] การออกเสียงคำว่า заключении คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 требуемую [ru] การออกเสียงคำว่า требуемую คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 распорядиться [ru] การออกเสียงคำว่า распорядиться คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 колебания [ru] การออกเสียงคำว่า колебания คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 существовала [ru] การออกเสียงคำว่า существовала คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 ведете [ru] การออกเสียงคำว่า ведете คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 ругательствами [ru] การออกเสียงคำว่า ругательствами คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 согласии [ru] การออกเสียงคำว่า согласии คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 рас [ru] การออกเสียงคำว่า рас คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 вывела [ru] การออกเสียงคำว่า вывела คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 гнева [ru] การออกเสียงคำว่า гнева คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 иных [ru] การออกเสียงคำว่า иных คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 составляет [ru] การออกเสียงคำว่า составляет คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 примеривался [ru] การออกเสียงคำว่า примеривался คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 бокалов [ru] การออกเสียงคำว่า бокалов คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 прыжка [ru] การออกเสียงคำว่า прыжка คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 шею [ru] การออกเสียงคำว่า шею คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 песочно [ru] การออกเสียงคำว่า песочно คะแนนโหวต 0 คะแนน