ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/02/2012 Maurits [sv] การออกเสียงคำว่า Maurits คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 Hans-Olof [sv] การออกเสียงคำว่า Hans-Olof คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 George [sv] การออกเสียงคำว่า George คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/02/2012 Heinz [sv] การออกเสียงคำว่า Heinz คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 Reino [sv] การออกเสียงคำว่า Reino คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 Toivo [sv] การออกเสียงคำว่า Toivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 Mickael [sv] การออกเสียงคำว่า Mickael คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 Ellert [sv] การออกเสียงคำว่า Ellert คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 Levin [sv] การออกเสียงคำว่า Levin คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 angripas [sv] การออกเสียงคำว่า angripas คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 bekämpas [sv] การออกเสียงคำว่า bekämpas คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 tjänstemannadrivna [sv] การออกเสียงคำว่า tjänstemannadrivna คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 motsträvigt [sv] การออกเสียงคำว่า motsträvigt คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 implementeringen [sv] การออกเสียงคำว่า implementeringen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 administratörer [sv] การออกเสียงคำว่า administratörer คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 strejkrätten [sv] การออกเสียงคำว่า strejkrätten คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 kollektivavtalsmodellen [sv] การออกเสียงคำว่า kollektivavtalsmodellen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 hage [sv] การออกเสียงคำว่า hage คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 friluftsmuseum [sv] การออกเสียงคำว่า friluftsmuseum คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 inkomstkälla [sv] การออกเสียงคำว่า inkomstkälla คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 invigning [sv] การออกเสียงคำว่า invigning คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/05/2011 efterfölja [sv] การออกเสียงคำว่า efterfölja คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/05/2011 tillsvidareanställningar [sv] การออกเสียงคำว่า tillsvidareanställningar คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2011 lagstöd [sv] การออกเสียงคำว่า lagstöd คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2011 heltidsanställning [sv] การออกเสียงคำว่า heltidsanställning คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2011 könsorättvisor [sv] การออกเสียงคำว่า könsorättvisor คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2011 jämställdhetsfråga [sv] การออกเสียงคำว่า jämställdhetsfråga คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2011 riksbanken [sv] การออกเสียงคำว่า riksbanken คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2011 lönebildningen [sv] การออกเสียงคำว่า lönebildningen คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2011 normalarbetstiden [sv] การออกเสียงคำว่า normalarbetstiden คะแนนโหวต 0 คะแนน