ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/02/2012 Maurits [sv] Maurits การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Hans-Olof [sv] Hans-Olof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 George [sv] George การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/02/2012 Heinz [sv] Heinz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Reino [sv] Reino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Toivo [sv] Toivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Mickael [sv] Mickael การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Ellert [sv] Ellert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Levin [sv] Levin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 angripas [sv] angripas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 bekämpas [sv] bekämpas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 tjänstemannadrivna [sv] tjänstemannadrivna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 motsträvigt [sv] motsträvigt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 implementeringen [sv] implementeringen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 administratörer [sv] administratörer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 strejkrätten [sv] strejkrätten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 kollektivavtalsmodellen [sv] kollektivavtalsmodellen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 hage [sv] hage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 friluftsmuseum [sv] friluftsmuseum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 inkomstkälla [sv] inkomstkälla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2011 invigning [sv] invigning การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/05/2011 efterfölja [sv] efterfölja การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/05/2011 tillsvidareanställningar [sv] tillsvidareanställningar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2011 lagstöd [sv] lagstöd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2011 heltidsanställning [sv] heltidsanställning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2011 könsorättvisor [sv] könsorättvisor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2011 jämställdhetsfråga [sv] jämställdhetsfråga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2011 riksbanken [sv] riksbanken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2011 lönebildningen [sv] lönebildningen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2011 normalarbetstiden [sv] normalarbetstiden การออกเสียง 0คะแนนโหวต