ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/06/2013 idrotten [sv] การออกเสียงคำว่า idrotten คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 hemlösheten [sv] การออกเสียงคำว่า hemlösheten คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 avgiftning [sv] การออกเสียงคำว่า avgiftning คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 sex [sv] การออกเสียงคำว่า sex คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 dilettant [sv] การออกเสียงคำว่า dilettant คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 Tore [sv] การออกเสียงคำว่า Tore คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 emeritus [sv] การออกเสียงคำว่า emeritus คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 artig [sv] การออกเสียงคำว่า artig คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/06/2013 vektor [sv] การออกเสียงคำว่า vektor คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] การออกเสียงคำว่า Andrejs Dunkels คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 självhjälp [sv] การออกเสียงคำว่า självhjälp คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 lönsamt [sv] การออกเสียงคำว่า lönsamt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 smuggling [sv] การออกเสียงคำว่า smuggling คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 folkhälsan [sv] การออกเสียงคำว่า folkhälsan คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 föreningsnivå [sv] การออกเสียงคำว่า föreningsnivå คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 understrykas [sv] การออกเสียงคำว่า understrykas คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 idrottens [sv] การออกเสียงคำว่า idrottens คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] การออกเสียงคำว่า fritidsverksamhet คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 sporter [sv] การออกเสียงคำว่า sporter คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] การออกเสียงคำว่า idrottsevenemang คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 besöksnäringen [sv] การออกเสียงคำว่า besöksnäringen คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 skilsmässor [sv] การออกเสียงคำว่า skilsmässor คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 familjepolitiken [sv] การออกเสียงคำว่า familjepolitiken คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 familjepolitiska [sv] การออกเสียงคำว่า familjepolitiska คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] การออกเสียงคำว่า föräldraansvaret คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 barnfamiljers [sv] การออกเสียงคำว่า barnfamiljers คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] การออกเสียงคำว่า grundförutsättningen คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 standardlösning [sv] การออกเสียงคำว่า standardlösning คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] การออกเสียงคำว่า jämställdhetsbonus คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2013 mammor [sv] การออกเสียงคำว่า mammor คะแนนโหวต 1 คะแนน