ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/06/2013 idrotten [sv] idrotten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 hemlösheten [sv] hemlösheten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 avgiftning [sv] avgiftning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 sex [sv] sex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 dilettant [sv] dilettant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 Tore [sv] Tore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 emeritus [sv] emeritus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 artig [sv] artig การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/06/2013 vektor [sv] vektor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] Andrejs Dunkels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 självhjälp [sv] självhjälp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 lönsamt [sv] lönsamt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 smuggling [sv] smuggling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 folkhälsan [sv] folkhälsan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 föreningsnivå [sv] föreningsnivå การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 understrykas [sv] understrykas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 idrottens [sv] idrottens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] fritidsverksamhet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 sporter [sv] sporter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] idrottsevenemang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 besöksnäringen [sv] besöksnäringen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 skilsmässor [sv] skilsmässor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 familjepolitiken [sv] familjepolitiken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 familjepolitiska [sv] familjepolitiska การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] föräldraansvaret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 barnfamiljers [sv] barnfamiljers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] grundförutsättningen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 standardlösning [sv] standardlösning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] jämställdhetsbonus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2013 mammor [sv] mammor การออกเสียง 1คะแนนโหวต