ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/11/2015 nitazoxanide [en] nitazoxanide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2015 Erika Christensen [en] Erika Christensen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2015 Geoffrey Firmin [en] Geoffrey Firmin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2015 membranophone [en] membranophone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2015 Seena Owen [en] Seena Owen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2015 David Storey [en] David Storey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 reality check [en] reality check การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 ridic [en] ridic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Thumbs down! [en] Thumbs down! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Keep it real! [en] Keep it real! การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/12/2012 Common Sense [en] Common Sense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 no kidding [en] no kidding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 apotheosis [en] apotheosis การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/12/2012 assiduous [en] assiduous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 armamentarium [en] armamentarium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 axiomatic [en] axiomatic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Pharrell Williams [en] Pharrell Williams การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Uncle Albert [en] Uncle Albert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 predicament [en] predicament การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/12/2012 Esmeralda [en] Esmeralda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 transivity [en] transivity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Hinchinbrook [en] Hinchinbrook การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 epigenetic [en] epigenetic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 vivu [en] vivu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Lazarsfeld [en] Lazarsfeld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Durrie [en] Durrie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 Vicky Isley [en] Vicky Isley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 organizes [en] organizes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2012 cross-dresser [en] cross-dresser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2012 Brangelina [en] Brangelina การออกเสียง 0คะแนนโหวต