ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/11/2015 nitazoxanide [en] การออกเสียงคำว่า nitazoxanide คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2015 Erika Christensen [en] การออกเสียงคำว่า Erika Christensen คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2015 Geoffrey Firmin [en] การออกเสียงคำว่า Geoffrey Firmin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2015 membranophone [en] การออกเสียงคำว่า membranophone คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2015 Seena Owen [en] การออกเสียงคำว่า Seena Owen คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2015 David Storey [en] การออกเสียงคำว่า David Storey คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 reality check [en] การออกเสียงคำว่า reality check คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 ridic [en] การออกเสียงคำว่า ridic คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Thumbs down! [en] การออกเสียงคำว่า Thumbs down! คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Keep it real! [en] การออกเสียงคำว่า Keep it real! คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/12/2012 Common Sense [en] การออกเสียงคำว่า Common Sense คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 no kidding [en] การออกเสียงคำว่า no kidding คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 apotheosis [en] การออกเสียงคำว่า apotheosis คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/12/2012 assiduous [en] การออกเสียงคำว่า assiduous คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/12/2012 armamentarium [en] การออกเสียงคำว่า armamentarium คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 axiomatic [en] การออกเสียงคำว่า axiomatic คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Pharrell Williams [en] การออกเสียงคำว่า Pharrell Williams คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Uncle Albert [en] การออกเสียงคำว่า Uncle Albert คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 predicament [en] การออกเสียงคำว่า predicament คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/12/2012 Esmeralda [en] การออกเสียงคำว่า Esmeralda คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 transivity [en] การออกเสียงคำว่า transivity คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Hinchinbrook [en] การออกเสียงคำว่า Hinchinbrook คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 epigenetic [en] การออกเสียงคำว่า epigenetic คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 vivu [en] การออกเสียงคำว่า vivu คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Lazarsfeld [en] การออกเสียงคำว่า Lazarsfeld คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Durrie [en] การออกเสียงคำว่า Durrie คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Vicky Isley [en] การออกเสียงคำว่า Vicky Isley คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 organizes [en] การออกเสียงคำว่า organizes คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 cross-dresser [en] การออกเสียงคำว่า cross-dresser คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2012 Brangelina [en] การออกเสียงคำว่า Brangelina คะแนนโหวต 0 คะแนน