ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/02/2012 Johann Christoph Pepusch [de] การออกเสียงคำว่า Johann Christoph Pepusch คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 Abdominoskopie [de] การออกเสียงคำว่า Abdominoskopie คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 Konnotat [de] การออกเสียงคำว่า Konnotat คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 Bossierhammer [de] การออกเสียงคำว่า Bossierhammer คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 Leupold [de] การออกเสียงคำว่า Leupold คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 Drewsen Spezialpapiere [de] การออกเสียงคำว่า Drewsen Spezialpapiere คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 Dendrogramm [de] การออกเสียงคำว่า Dendrogramm คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2011 Bettfunktion [de] การออกเสียงคำว่า Bettfunktion คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 rollbar [de] การออกเสียงคำว่า rollbar คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Drehelement [de] การออกเสียงคำว่า Drehelement คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Überhangmandat [de] การออกเสียงคำว่า Überhangmandat คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Wellenfeder [de] การออกเสียงคำว่า Wellenfeder คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Sexspielzeug [de] การออกเสียงคำว่า Sexspielzeug คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Verantwortungslosigkeit [de] การออกเสียงคำว่า Verantwortungslosigkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Rückenverstellung [de] การออกเสียงคำว่า Rückenverstellung คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Kombielement [de] การออกเสียงคำว่า Kombielement คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 abklappbar [de] การออกเสียงคำว่า abklappbar คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 verlängerbar [de] การออกเสียงคำว่า verlängerbar คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Fußstütze [de] การออกเสียงคำว่า Fußstütze คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Materialmix [de] การออกเสียงคำว่า Materialmix คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Abholpreis [de] การออกเสียงคำว่า Abholpreis คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Textilleder [de] การออกเสียงคำว่า Textilleder คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Großwildjagd [de] การออกเสียงคำว่า Großwildjagd คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Geburtsfehler [de] การออกเสียงคำว่า Geburtsfehler คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Speckschlampe [de] การออกเสียงคำว่า Speckschlampe คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Lakonie [de] การออกเสียงคำว่า Lakonie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Arzttochter [de] การออกเสียงคำว่า Arzttochter คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Armprothese [de] การออกเสียงคำว่า Armprothese คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 alttestamentlich [de] การออกเสียงคำว่า alttestamentlich คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Kriegsnot [de] การออกเสียงคำว่า Kriegsnot คะแนนโหวต 0 คะแนน