ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/08/2013 svettning [sv] การออกเสียงคำว่า svettning คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2013 svettningen [sv] การออกเสียงคำว่า svettningen คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2013 injektionen [sv] การออกเสียงคำว่า injektionen คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2013 injektioner [sv] การออกเสียงคำว่า injektioner คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2013 injektionerna [sv] การออกเสียงคำว่า injektionerna คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2013 makterna [sv] การออกเสียงคำว่า makterna คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2013 födelsedagsfest [sv] การออกเสียงคำว่า födelsedagsfest คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/08/2013 karm [sv] การออกเสียงคำว่า karm คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2013 nipras [sv] การออกเสียงคำว่า nipras คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2013 serigrafi [sv] การออกเสียงคำว่า serigrafi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2013 knort [sv] การออกเสียงคำว่า knort คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2013 blecktorn [sv] การออกเสียงคำว่า blecktorn คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2013 lasciv [sv] การออกเสียงคำว่า lasciv คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2013 Carmichaeltal [sv] การออกเสียงคำว่า Carmichaeltal คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/11/2012 oftalmologi [sv] การออกเสียงคำว่า oftalmologi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 attestera [sv] การออกเสียงคำว่า attestera คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 sexistisk [sv] การออกเสียงคำว่า sexistisk คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 gycklare [sv] การออกเสียงคำว่า gycklare คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 exposé [sv] การออกเสียงคำว่า exposé คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 niloter [sv] การออกเสียงคำว่า niloter คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 bofast [sv] การออกเสียงคำว่า bofast คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 dyning [sv] การออกเสียงคำว่า dyning คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 karibisk [sv] การออกเสียงคำว่า karibisk คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 dorisk [sv] การออกเสียงคำว่า dorisk คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 jonisk [sv] การออกเสียงคำว่า jonisk คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 loppmarknaden [sv] การออกเสียงคำว่า loppmarknaden คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 kvadratkilometer [sv] การออกเสียงคำว่า kvadratkilometer คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 legymer [sv] การออกเสียงคำว่า legymer คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 Thomas Quick [sv] การออกเสียงคำว่า Thomas Quick คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 göl [sv] การออกเสียงคำว่า göl คะแนนโหวต 0 คะแนน