ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/10/2017 snart nog [sv] การออกเสียงคำว่า snart nog คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 tankeoreda [sv] การออกเสียงคำว่า tankeoreda คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 klippa ut [sv] การออกเสียงคำว่า klippa ut คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 stödundervisning [sv] การออกเสียงคำว่า stödundervisning คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 Gültzauudden [sv] การออกเสียงคำว่า Gültzauudden คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 traska [sv] การออกเสียงคำว่า traska คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 hagla [sv] การออกเสียงคำว่า hagla คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 dugga [sv] การออกเสียงคำว่า dugga คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/12/2013 bönhöra [sv] การออกเสียงคำว่า bönhöra คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 maffig [sv] การออกเสียงคำว่า maffig คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/12/2013 skandera [sv] การออกเสียงคำว่า skandera คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 reliabilitet [sv] การออกเสียงคำว่า reliabilitet คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 validitet [sv] การออกเสียงคำว่า validitet คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 lårbenshals [sv] การออกเสียงคำว่า lårbenshals คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 kåpa [sv] การออกเสียงคำว่า kåpa คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 däld [sv] การออกเสียงคำว่า däld คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 separatist [sv] การออกเสียงคำว่า separatist คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 statskupp [sv] การออกเสียงคำว่า statskupp คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 pingla [sv] การออกเสียงคำว่า pingla คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2013 Flik [sv] การออกเสียงคำว่า Flik คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/12/2013 Spad [sv] การออกเสียงคำว่า Spad คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] การออกเสียงคำว่า Kungliga Myntkabinettet คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 birka [sv] การออกเสียงคำว่า birka คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 bronsåldern [sv] การออกเสียงคำว่า bronsåldern คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 järnåldern [sv] การออกเสียงคำว่า järnåldern คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 tillförsiktig [sv] การออกเสียงคำว่า tillförsiktig คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] การออกเสียงคำว่า tillförsiktlig คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 angora [sv] การออกเสียงคำว่า angora คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 angostura [sv] การออกเสียงคำว่า angostura คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 Anhang [sv] การออกเสียงคำว่า Anhang คะแนนโหวต 0 คะแนน