ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/02/2014 Gültzauudden [sv] Gültzauudden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 traska [sv] traska การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 hagla [sv] hagla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 dugga [sv] dugga การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/12/2013 bönhöra [sv] bönhöra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 maffig [sv] maffig การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/12/2013 skandera [sv] skandera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 reliabilitet [sv] reliabilitet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 validitet [sv] validitet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 lårbenshals [sv] lårbenshals การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 kåpa [sv] kåpa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 däld [sv] däld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 separatist [sv] separatist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 statskupp [sv] statskupp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 pingla [sv] pingla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2013 Flik [sv] Flik การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/12/2013 Spad [sv] Spad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] Kungliga Myntkabinettet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 birka [sv] birka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 bronsåldern [sv] bronsåldern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 järnåldern [sv] järnåldern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 tillförsiktig [sv] tillförsiktig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] tillförsiktlig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 angora [sv] angora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 angostura [sv] angostura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 Anhang [sv] Anhang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 anilin [sv] anilin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 ankarbult [sv] ankarbult การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 anis [sv] anis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 kista (= trälåda) [sv] kista (= trälåda) การออกเสียง 0คะแนนโหวต