ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/09/2008 pouet [fr] pouet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 où es-tu? [fr] où es-tu? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2008 hey [fr] hey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 bonjour [fr] bonjour การออกเสียง 4คะแนนโหวต
16/09/2008 s'il [fr] s'il การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 joie de vivre [fr] joie de vivre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 Dimanche [fr] Dimanche การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 de rigueur [fr] de rigueur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 lieutenant colonel [fr] lieutenant colonel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 modéré [fr] modéré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 léger [fr] léger การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 longueur [fr] longueur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 lentement [fr] lentement การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 vite [fr] vite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 Québec [fr] Québec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 giroux [fr] giroux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 Je vais t'aimer [fr] Je vais t'aimer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 roquefort [fr] roquefort การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 Geoffroi [fr] Geoffroi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 Lascaux [fr] Lascaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 croisez [fr] croisez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 cailloux [fr] cailloux การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/09/2008 nadine [fr] nadine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 jumeau [fr] jumeau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 jeunesse [fr] jeunesse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2008 lacrosse [fr] lacrosse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 Pourbaix [fr] Pourbaix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 Figeac [fr] Figeac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 valery larbaud [fr] valery larbaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2008 Michel Eyquem de Montaigne [fr] Michel Eyquem de Montaigne การออกเสียง 0คะแนนโหวต