ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2008 pouet [fr] การออกเสียงคำว่า pouet คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 où es-tu? [fr] การออกเสียงคำว่า où es-tu? คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/09/2008 hey [fr] การออกเสียงคำว่า hey คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 bonjour [fr] การออกเสียงคำว่า bonjour คะแนนโหวต 4 คะแนน
16/09/2008 s'il [fr] การออกเสียงคำว่า s'il คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 joie de vivre [fr] การออกเสียงคำว่า joie de vivre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 dimanche [fr] การออกเสียงคำว่า dimanche คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 de rigueur [fr] การออกเสียงคำว่า de rigueur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 lieutenant colonel [fr] การออกเสียงคำว่า lieutenant colonel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 modéré [fr] การออกเสียงคำว่า modéré คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 léger [fr] การออกเสียงคำว่า léger คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 longueur [fr] การออกเสียงคำว่า longueur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 lentement [fr] การออกเสียงคำว่า lentement คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 vite [fr] การออกเสียงคำว่า vite คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 Québec [fr] การออกเสียงคำว่า Québec คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 giroux [fr] การออกเสียงคำว่า giroux คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 Je vais t'aimer [fr] การออกเสียงคำว่า Je vais t'aimer คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 roquefort [fr] การออกเสียงคำว่า roquefort คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 Geoffroi [fr] การออกเสียงคำว่า Geoffroi คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 Lascaux [fr] การออกเสียงคำว่า Lascaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 croisez [fr] การออกเสียงคำว่า croisez คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 cailloux [fr] การออกเสียงคำว่า cailloux คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/09/2008 nadine [fr] การออกเสียงคำว่า nadine คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 jumeau [fr] การออกเสียงคำว่า jumeau คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 jeunesse [fr] การออกเสียงคำว่า jeunesse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2008 lacrosse [fr] การออกเสียงคำว่า lacrosse คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 Pourbaix [fr] การออกเสียงคำว่า Pourbaix คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 Figeac [fr] การออกเสียงคำว่า Figeac คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 valery larbaud [fr] การออกเสียงคำว่า valery larbaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2008 Michel Eyquem de Montaigne [fr] การออกเสียงคำว่า Michel Eyquem de Montaigne คะแนนโหวต 0 คะแนน