ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2010 connaissances [fr] การออกเสียงคำว่า connaissances คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/03/2010 subitement [fr] การออกเสียงคำว่า subitement คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2010 mélancolie [fr] การออกเสียงคำว่า mélancolie คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2010 Toulouse [fr] การออกเสียงคำว่า Toulouse คะแนนโหวต 2 คะแนน
01/03/2010 saucisson [fr] การออกเสียงคำว่า saucisson คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 hamburger [fr] การออกเสียงคำว่า hamburger คะแนนโหวต 3 คะแนน
01/03/2010 nonchalant [fr] การออกเสียงคำว่า nonchalant คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/03/2010 caca d’oie [fr] การออกเสียงคำว่า caca d’oie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 fenêtre [fr] การออกเสียงคำว่า fenêtre คะแนนโหวต 9 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] การออกเสียงคำว่า Qui dois-je annoncer ? คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] การออกเสียงคำว่า jeune fille au pair คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2010 écran plat [fr] การออกเสียงคำว่า écran plat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 pantalon [fr] การออกเสียงคำว่า pantalon คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/03/2010 cassoulets [fr] การออกเสียงคำว่า cassoulets คะแนนโหวต 0 คะแนน