ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2010 connaissances [fr] การออกเสียงคำว่า connaissances 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/03/2010 subitement [fr] การออกเสียงคำว่า subitement 0 โหวต
04/03/2010 mélancolie [fr] การออกเสียงคำว่า mélancolie 0 โหวต
04/03/2010 Toulouse [fr] การออกเสียงคำว่า Toulouse 2 โหวต
01/03/2010 saucisson [fr] การออกเสียงคำว่า saucisson 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 hamburger [fr] การออกเสียงคำว่า hamburger 3 โหวต
01/03/2010 nonchalant [fr] การออกเสียงคำว่า nonchalant 1 โหวต
01/03/2010 caca d’oie [fr] การออกเสียงคำว่า caca d’oie 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 fenêtre [fr] การออกเสียงคำว่า fenêtre 9 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] การออกเสียงคำว่า Qui dois-je annoncer ? 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] การออกเสียงคำว่า jeune fille au pair 0 โหวต
01/03/2010 écran plat [fr] การออกเสียงคำว่า écran plat 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 pantalon [fr] การออกเสียงคำว่า pantalon -1 โหวต
01/03/2010 cassoulets [fr] การออกเสียงคำว่า cassoulets 0 โหวต