ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2010 connaissances [fr] การออกเสียง : connaissances 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/03/2010 subitement [fr] การออกเสียง : subitement 0 โหวต
04/03/2010 mélancolie [fr] การออกเสียง : mélancolie 0 โหวต
04/03/2010 Toulouse [fr] การออกเสียง : Toulouse 2 โหวต
01/03/2010 saucisson [fr] การออกเสียง : saucisson 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 hamburger [fr] การออกเสียง : hamburger 3 โหวต
01/03/2010 nonchalant [fr] การออกเสียง : nonchalant 1 โหวต
01/03/2010 caca d’oie [fr] การออกเสียง : caca d’oie 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 fenêtre [fr] การออกเสียง : fenêtre 9 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] การออกเสียง : Qui dois-je annoncer ? 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] การออกเสียง : jeune fille au pair 0 โหวต
01/03/2010 écran plat [fr] การออกเสียง : écran plat 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 pantalon [fr] การออกเสียง : pantalon -1 โหวต
01/03/2010 cassoulets [fr] การออกเสียง : cassoulets 0 โหวต