ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/05/2010 connaissances [fr] connaissances การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/03/2010 subitement [fr] subitement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2010 mélancolie [fr] mélancolie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2010 Toulouse [fr] Toulouse การออกเสียง 2คะแนนโหวต
01/03/2010 saucisson [fr] saucisson การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 hamburger [fr] hamburger การออกเสียง 3คะแนนโหวต
01/03/2010 nonchalant [fr] nonchalant การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2010 caca d’oie [fr] caca d’oie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 fenêtre [fr] fenêtre การออกเสียง 9คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] Qui dois-je annoncer ? การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] jeune fille au pair การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 écran plat [fr] écran plat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 pantalon [fr] pantalon การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/03/2010 cassoulets [fr] cassoulets การออกเสียง 0คะแนนโหวต