ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
13/05/2009 traverse [en] การออกเสียงคำว่า traverse โดย jilllandon
13/05/2009 stigmata [en] การออกเสียงคำว่า stigmata โดย jrundin
13/05/2009 Sisyphean [en] การออกเสียงคำว่า Sisyphean คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 mercantile [en] การออกเสียงคำว่า mercantile คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/05/2009 mineralogy [en] การออกเสียงคำว่า mineralogy คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 gala [en] การออกเสียงคำว่า gala โดย TopQuark