ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2009 traverse [en] การออกเสียง : traverse 0 โหวต
13/05/2009 spherical [en] การออกเสียง : spherical 0 โหวต
13/05/2009 Sisyphean [en] การออกเสียง : Sisyphean 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2009 sinecure [en] การออกเสียง : sinecure -2 โหวต
09/05/2009 miasma [en] การออกเสียง : miasma -1 โหวต
09/05/2009 mercantile [en] การออกเสียง : mercantile 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/05/2009 modernity [en] การออกเสียง : modernity -1 โหวต
09/05/2009 mineralogy [en] การออกเสียง : mineralogy 0 โหวต
09/05/2009 gala [en] การออกเสียง : gala 1 โหวต
09/05/2009 loath [en] การออกเสียง : loath 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/05/2009 Babel [en] การออกเสียง : Babel 0 โหวต
09/05/2009 deluge [en] การออกเสียง : deluge 0 โหวต
09/05/2009 flaccid [en] การออกเสียง : flaccid 3 โหวต