ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/05/2009 traverse [en] traverse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2009 spherical [en] spherical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2009 Sisyphean [en] Sisyphean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2009 sinecure [en] sinecure การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/05/2009 miasma [en] miasma การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/05/2009 mercantile [en] mercantile การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/05/2009 modernity [en] modernity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 mineralogy [en] mineralogy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 gala [en] gala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 loath [en] loath การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/05/2009 Babel [en] Babel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 deluge [en] deluge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 flaccid [en] flaccid การออกเสียง 2คะแนนโหวต