ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2009 traverse [en] การออกเสียงคำว่า traverse คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2009 spherical [en] การออกเสียงคำว่า spherical คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2009 Sisyphean [en] การออกเสียงคำว่า Sisyphean คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2009 sinecure [en] การออกเสียงคำว่า sinecure คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/05/2009 miasma [en] การออกเสียงคำว่า miasma คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/05/2009 mercantile [en] การออกเสียงคำว่า mercantile คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/05/2009 modernity [en] การออกเสียงคำว่า modernity คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 mineralogy [en] การออกเสียงคำว่า mineralogy คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 gala [en] การออกเสียงคำว่า gala คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 loath [en] การออกเสียงคำว่า loath คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/05/2009 Babel [en] การออกเสียงคำว่า Babel คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 deluge [en] การออกเสียงคำว่า deluge คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/05/2009 flaccid [en] การออกเสียงคำว่า flaccid คะแนนโหวต 3 คะแนน