ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/02/2009 oivaline [et] oivaline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2009 kui [et] kui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2009 ilus [et] ilus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Liisa [et] Liisa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Karel [et] Karel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Aliide [et] Aliide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Taali [et] Taali การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Liisabet [et] Liisabet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Eva [et] Eva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Stiina [et] Stiina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Herman [et] Herman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Arno [et] Arno การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/02/2009 postkaart [et] postkaart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Oskar [et] Oskar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Hille [et] Hille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Liisu [et] Liisu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Toomas [et] Toomas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Eduard [et] Eduard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 mari [et] mari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Anton [et] Anton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Marii [et] Marii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Jaanus [et] Jaanus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Helda [et] Helda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Evald [et] Evald การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 uno [et] uno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] Ma olen eestlane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 aitäh [et] aitäh การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/02/2009 malle [et] malle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Arnold [et] Arnold การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2009 Aino [et] Aino การออกเสียง 0คะแนนโหวต