ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/02/2009 oivaline [et] การออกเสียง : oivaline 0 โหวต
15/02/2009 kui [et] การออกเสียง : kui 0 โหวต
15/02/2009 ilus [et] การออกเสียง : ilus 0 โหวต
14/02/2009 Liisa [et] การออกเสียง : Liisa 0 โหวต
14/02/2009 karel [et] การออกเสียง : karel 0 โหวต
14/02/2009 Aliide [et] การออกเสียง : Aliide 0 โหวต
14/02/2009 Taali [et] การออกเสียง : Taali 0 โหวต
14/02/2009 Liisabet [et] การออกเสียง : Liisabet 0 โหวต
14/02/2009 Eva [et] การออกเสียง : Eva 0 โหวต
14/02/2009 Stiina [et] การออกเสียง : Stiina 0 โหวต
14/02/2009 Herman [et] การออกเสียง : Herman 0 โหวต
14/02/2009 Arno [et] การออกเสียง : Arno 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2009 postkaart [et] การออกเสียง : postkaart 0 โหวต
14/02/2009 Oskar [et] การออกเสียง : Oskar 0 โหวต
14/02/2009 Hille [et] การออกเสียง : Hille 0 โหวต
14/02/2009 Liisu [et] การออกเสียง : Liisu 0 โหวต
14/02/2009 Toomas [et] การออกเสียง : Toomas 0 โหวต
14/02/2009 Eduard [et] การออกเสียง : Eduard 0 โหวต
14/02/2009 mari [et] การออกเสียง : mari 0 โหวต
14/02/2009 Anton [et] การออกเสียง : Anton 0 โหวต
14/02/2009 Marii [et] การออกเสียง : Marii 0 โหวต
14/02/2009 Jaanus [et] การออกเสียง : Jaanus 0 โหวต
14/02/2009 Helda [et] การออกเสียง : Helda 0 โหวต
14/02/2009 Evald [et] การออกเสียง : Evald 0 โหวต
14/02/2009 uno [et] การออกเสียง : uno 0 โหวต
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] การออกเสียง : Ma olen eestlane 0 โหวต
14/02/2009 aitäh [et] การออกเสียง : aitäh 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2009 malle [et] การออกเสียง : malle 0 โหวต
14/02/2009 Arnold [et] การออกเสียง : Arnold 0 โหวต
14/02/2009 Aino [et] การออกเสียง : Aino 0 โหวต