ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/02/2009 oivaline [et] การออกเสียงคำว่า oivaline คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2009 kui [et] การออกเสียงคำว่า kui คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2009 ilus [et] การออกเสียงคำว่า ilus คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Liisa [et] การออกเสียงคำว่า Liisa คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Karel [et] การออกเสียงคำว่า Karel คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Aliide [et] การออกเสียงคำว่า Aliide คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Taali [et] การออกเสียงคำว่า Taali คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Liisabet [et] การออกเสียงคำว่า Liisabet คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Eva [et] การออกเสียงคำว่า Eva คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Stiina [et] การออกเสียงคำว่า Stiina คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Herman [et] การออกเสียงคำว่า Herman คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Arno [et] การออกเสียงคำว่า Arno คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2009 postkaart [et] การออกเสียงคำว่า postkaart คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Oskar [et] การออกเสียงคำว่า Oskar คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Hille [et] การออกเสียงคำว่า Hille คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Liisu [et] การออกเสียงคำว่า Liisu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Toomas [et] การออกเสียงคำว่า Toomas คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Eduard [et] การออกเสียงคำว่า Eduard คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 mari [et] การออกเสียงคำว่า mari คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Anton [et] การออกเสียงคำว่า Anton คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Marii [et] การออกเสียงคำว่า Marii คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Jaanus [et] การออกเสียงคำว่า Jaanus คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Helda [et] การออกเสียงคำว่า Helda คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Evald [et] การออกเสียงคำว่า Evald คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 uno [et] การออกเสียงคำว่า uno คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] การออกเสียงคำว่า Ma olen eestlane คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 aitäh [et] การออกเสียงคำว่า aitäh คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2009 malle [et] การออกเสียงคำว่า malle คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Arnold [et] การออกเสียงคำว่า Arnold คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2009 Aino [et] การออกเสียงคำว่า Aino คะแนนโหวต 0 คะแนน