ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/07/2012 amorózó [hu] การออกเสียง : amorózó 0 โหวต
07/03/2010 Girincs [hu] การออกเสียง : Girincs 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 mop [hu] การออกเสียง : mop 0 โหวต
01/03/2010 Gyula Rochlitz [hu] การออกเสียง : Gyula Rochlitz 0 โหวต
01/03/2010 legyél a feleségem [hu] การออกเสียง : legyél a feleségem 0 โหวต
01/03/2010 hull [hu] การออกเสียง : hull 0 โหวต
01/03/2010 elrak [hu] การออกเสียง : elrak 0 โหวต
01/03/2010 kardigán [hu] การออกเสียง : kardigán 0 โหวต
01/03/2010 kartonpapír [hu] การออกเสียง : kartonpapír 0 โหวต
01/03/2010 bíboros [hu] การออกเสียง : bíboros 0 โหวต
01/03/2010 László Csigri [hu] การออกเสียง : László Csigri 0 โหวต
01/03/2010 Oszkó [hu] การออกเสียง : Oszkó 0 โหวต
01/03/2010 Dereszla [hu] การออกเสียง : Dereszla 0 โหวต
01/03/2010 trikó [hu] การออกเสียง : trikó 0 โหวต
01/03/2010 hanyag [hu] การออกเสียง : hanyag 0 โหวต
01/03/2010 hivatás [hu] การออกเสียง : hivatás 0 โหวต
01/03/2010 gondatlan [hu] การออกเสียง : gondatlan 0 โหวต
01/03/2010 gondtalan [hu] การออกเสียง : gondtalan 0 โหวต
01/03/2010 ing [hu] การออกเสียง : ing -1 โหวต
01/03/2010 cipő [hu] การออกเสียง : cipő 0 โหวต
01/03/2010 János Feketeházy [hu] การออกเสียง : János Feketeházy 0 โหวต
01/03/2010 kesztyű [hu] การออกเสียง : kesztyű 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 egyujjas kesztyű [hu] การออกเสียง : egyujjas kesztyű 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 szerelőruha [hu] การออกเสียง : szerelőruha 0 โหวต
01/03/2010 pulóver [hu] การออกเสียง : pulóver 0 โหวต
01/03/2010 sál [hu] การออกเสียง : sál 0 โหวต
01/03/2010 keleti [hu] การออกเสียง : keleti -1 โหวต
01/03/2010 Magyar Államvasutak [hu] การออกเสียง : Magyar Államvasutak 0 โหวต
01/03/2010 feleség [hu] การออกเสียง : feleség 0 โหวต
01/03/2010 Nyugati [hu] การออกเสียง : Nyugati -1 โหวต