ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu] การออกเสียง : Laci a csoportelső 0 โหวต
25/06/2016 felold [hu] การออกเสียง : felold 0 โหวต
25/06/2016 módosítójel [hu] การออกเสียง : módosítójel 0 โหวต
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu] การออกเสียง : Bíró András Zsolt 0 โหวต
25/06/2016 Kurultáj [hu] การออกเสียง : Kurultáj 0 โหวต
13/07/2012 Villánykövesd [hu] การออกเสียง : Villánykövesd 0 โหวต
13/07/2012 arányszám [hu] การออกเสียง : arányszám 0 โหวต
13/07/2012 elhoz [hu] การออกเสียง : elhoz -1 โหวต
13/07/2012 elvisz [hu] การออกเสียง : elvisz 0 โหวต
13/07/2012 édeskevés [hu] การออกเสียง : édeskevés -1 โหวต
13/07/2012 édesítő [hu] การออกเสียง : édesítő -1 โหวต
13/07/2012 kártalanítás [hu] การออกเสียง : kártalanítás -1 โหวต
13/07/2012 ámpolna [hu] การออกเสียง : ámpolna 0 โหวต
13/07/2012 ampa [hu] การออกเสียง : ampa 0 โหวต
13/07/2012 akona [hu] การออกเสียง : akona 0 โหวต
13/07/2012 altáró [hu] การออกเสียง : altáró 0 โหวต
13/07/2012 akríbia [hu] การออกเสียง : akríbia 0 โหวต
13/07/2012 alán [hu] การออกเสียง : alán 0 โหวต
13/07/2012 aneroid [hu] การออกเสียง : aneroid 0 โหวต
13/07/2012 akkumulál [hu] การออกเสียง : akkumulál 0 โหวต
13/07/2012 antinómia [hu] การออกเสียง : antinómia 0 โหวต
13/07/2012 anasztigmát [hu] การออกเสียง : anasztigmát 0 โหวต
13/07/2012 alluviális [hu] การออกเสียง : alluviális 0 โหวต
13/07/2012 altaji [hu] การออกเสียง : altaji 0 โหวต
13/07/2012 ámbitus [hu] การออกเสียง : ámbitus 0 โหวต
13/07/2012 amfíbia [hu] การออกเสียง : amfíbia 0 โหวต
13/07/2012 akromatikus [hu] การออกเสียง : akromatikus 0 โหวต
13/07/2012 akvizíció [hu] การออกเสียง : akvizíció 0 โหวต
13/07/2012 annotáció [hu] การออกเสียง : annotáció 0 โหวต
13/07/2012 allotróp [hu] การออกเสียง : allotróp 0 โหวต