ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/06/2009 deglutir [es] การออกเสียง : deglutir 0 โหวต
05/06/2009 embelesador [es] การออกเสียง : embelesador 0 โหวต
05/06/2009 patatús [es] การออกเสียง : patatús 0 โหวต
05/06/2009 raquis [es] การออกเสียง : raquis 0 โหวต
05/06/2009 reembolsar [es] การออกเสียง : reembolsar 0 โหวต
05/06/2009 ingerir [es] การออกเสียง : ingerir 0 โหวต
05/06/2009 cáscara [es] การออกเสียง : cáscara 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 pelillo [es] การออกเสียง : pelillo 0 โหวต
05/06/2009 convivencia [es] การออกเสียง : convivencia 0 โหวต
05/06/2009 pacífica [es] การออกเสียง : pacífica 0 โหวต
05/06/2009 medievalista [es] การออกเสียง : medievalista 0 โหวต
05/06/2009 admitir [es] การออกเสียง : admitir 0 โหวต
05/06/2009 subrayando [es] การออกเสียง : subrayando 0 โหวต
05/06/2009 aviones [es] การออกเสียง : aviones 0 โหวต
05/06/2009 detectado [es] การออกเสียง : detectado 0 โหวต
05/06/2009 pedazos [es] การออกเสียง : pedazos 0 โหวต
05/06/2009 flotando [es] การออกเสียง : flotando 0 โหวต
05/06/2009 ha [es] การออกเสียง : ha 0 โหวต
05/06/2009 podido [es] การออกเสียง : podido 0 โหวต
05/06/2009 recogido [es] การออกเสียง : recogido 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 armada [es] การออกเสียง : armada 0 โหวต
05/06/2009 corrientes [es] การออกเสียง : corrientes 0 โหวต
05/06/2009 marinas [es] การออกเสียง : marinas 0 โหวต
05/06/2009 zapatería [es] การออกเสียง : zapatería 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 indemnización [es] การออกเสียง : indemnización 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 bronce [es] การออกเสียง : bronce 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 desbarajuste [es] การออกเสียง : desbarajuste 0 โหวต
05/06/2009 Araceli [es] การออกเสียง : Araceli 0 โหวต
05/06/2009 negociar [es] การออกเสียง : negociar 0 โหวต
05/06/2009 arrastrando [es] การออกเสียง : arrastrando 0 โหวต