ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2009 empapado [es] การออกเสียง : empapado 0 โหวต
07/06/2009 desengaño [es] การออกเสียง : desengaño 0 โหวต
07/06/2009 insospechado [es] การออกเสียง : insospechado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 surcoreano [es] การออกเสียง : surcoreano 0 โหวต
07/06/2009 desgarrar [es] การออกเสียง : desgarrar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 bambalina [es] การออกเสียง : bambalina 0 โหวต
07/06/2009 leyenda [es] การออกเสียง : leyenda 0 โหวต
07/06/2009 consagrarse [es] การออกเสียง : consagrarse 0 โหวต
07/06/2009 rebeldía [es] การออกเสียง : rebeldía 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 aniquilar [es] การออกเสียง : aniquilar 0 โหวต
07/06/2009 antidepresivo [es] การออกเสียง : antidepresivo 0 โหวต
07/06/2009 antiséptico [es] การออกเสียง : antiséptico 0 โหวต
07/06/2009 gimnasio [es] การออกเสียง : gimnasio 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 fototipo [es] การออกเสียง : fototipo 0 โหวต
07/06/2009 somnífero [es] การออกเสียง : somnífero 0 โหวต
07/06/2009 continuamente [es] การออกเสียง : continuamente 0 โหวต
07/06/2009 desaconsejar [es] การออกเสียง : desaconsejar 0 โหวต
07/06/2009 propenso [es] การออกเสียง : propenso 0 โหวต
07/06/2009 inmaduro [es] การออกเสียง : inmaduro 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 estricto [es] การออกเสียง : estricto 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 inmunológico [es] การออกเสียง : inmunológico 0 โหวต
07/06/2009 acumulativo [es] การออกเสียง : acumulativo 0 โหวต
07/06/2009 intensidad [es] การออกเสียง : intensidad 0 โหวต
07/06/2009 oncología [es] การออกเสียง : oncología 0 โหวต
07/06/2009 desarrollador [es] การออกเสียง : desarrollador 0 โหวต
07/06/2009 conllevar [es] การออกเสียง : conllevar 1 โหวต
07/06/2009 melanoma [es] การออกเสียง : melanoma 0 โหวต
07/06/2009 erróneo [es] การออกเสียง : erróneo 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 asignatura [es] การออกเสียง : asignatura 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 desmontar [es] การออกเสียง : desmontar 0 โหวต