ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2009 soltura [es] การออกเสียงคำว่า soltura คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 estruendo [es] การออกเสียงคำว่า estruendo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 temporalmente [es] การออกเสียงคำว่า temporalmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 hemorragia [es] การออกเสียงคำว่า hemorragia คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 camposanto [es] การออกเสียงคำว่า camposanto คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 mármol [es] การออกเสียงคำว่า mármol คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 sintonía [es] การออกเสียงคำว่า sintonía คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 repunte [es] การออกเสียงคำว่า repunte คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 mullido [es] การออกเสียงคำว่า mullido คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 condujo [es] การออกเสียงคำว่า condujo คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 incestuoso [es] การออกเสียงคำว่า incestuoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 estrellato [es] การออกเสียงคำว่า estrellato คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 someter [es] การออกเสียงคำว่า someter คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 trasladar [es] การออกเสียงคำว่า trasladar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 esclarecidamente [es] การออกเสียงคำว่า esclarecidamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 bélico [es] การออกเสียงคำว่า bélico คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 advenimiento [es] การออกเสียงคำว่า advenimiento คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 definitivamente [es] การออกเสียงคำว่า definitivamente คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/06/2009 metafísico [es] การออกเสียงคำว่า metafísico คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 matrícula [es] การออกเสียงคำว่า matrícula คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 liderazgo [es] การออกเสียงคำว่า liderazgo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 prometedor [es] การออกเสียงคำว่า prometedor คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 cofundador [es] การออกเสียงคำว่า cofundador คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 intrépido [es] การออกเสียงคำว่า intrépido คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 fusión [es] การออกเสียงคำว่า fusión คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 trepidante [es] การออกเสียงคำว่า trepidante คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 empeñar [es] การออกเสียงคำว่า empeñar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 despedir [es] การออกเสียงคำว่า despedir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 esquivar [es] การออกเสียงคำว่า esquivar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 prólogo [es] การออกเสียงคำว่า prólogo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด