ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/06/2009 soltura [es] soltura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 estruendo [es] estruendo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/06/2009 temporalmente [es] temporalmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 hemorragia [es] hemorragia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 camposanto [es] camposanto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 mármol [es] mármol การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/06/2009 sintonía [es] sintonía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 repunte [es] repunte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 mullido [es] mullido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 condujo [es] condujo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 incestuoso [es] incestuoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 estrellato [es] estrellato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 someter [es] someter การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/06/2009 trasladar [es] trasladar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 esclarecidamente [es] esclarecidamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 bélico [es] bélico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 advenimiento [es] advenimiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 definitivamente [es] definitivamente การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/06/2009 metafísico [es] metafísico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 matrícula [es] matrícula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 liderazgo [es] liderazgo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 prometedor [es] prometedor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 cofundador [es] cofundador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 intrépido [es] intrépido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 fusión [es] fusión การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 trepidante [es] trepidante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 empeñar [es] empeñar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2009 despedir [es] despedir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/06/2009 esquivar [es] esquivar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/06/2009 prólogo [es] prólogo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด