ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2009 soltura [es] การออกเสียง : soltura 0 โหวต
07/06/2009 estruendo [es] การออกเสียง : estruendo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 temporalmente [es] การออกเสียง : temporalmente 0 โหวต
07/06/2009 hemorragia [es] การออกเสียง : hemorragia 0 โหวต
07/06/2009 camposanto [es] การออกเสียง : camposanto 0 โหวต
07/06/2009 mármol [es] การออกเสียง : mármol 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 sintonía [es] การออกเสียง : sintonía 0 โหวต
07/06/2009 repunte [es] การออกเสียง : repunte 0 โหวต
07/06/2009 mullido [es] การออกเสียง : mullido 0 โหวต
07/06/2009 condujo [es] การออกเสียง : condujo 0 โหวต
07/06/2009 incestuoso [es] การออกเสียง : incestuoso 0 โหวต
07/06/2009 estrellato [es] การออกเสียง : estrellato 0 โหวต
07/06/2009 someter [es] การออกเสียง : someter 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 trasladar [es] การออกเสียง : trasladar 0 โหวต
07/06/2009 esclarecidamente [es] การออกเสียง : esclarecidamente 0 โหวต
07/06/2009 bélico [es] การออกเสียง : bélico 0 โหวต
07/06/2009 advenimiento [es] การออกเสียง : advenimiento 0 โหวต
07/06/2009 definitivamente [es] การออกเสียง : definitivamente 1 โหวต
07/06/2009 metafísico [es] การออกเสียง : metafísico 0 โหวต
07/06/2009 matrícula [es] การออกเสียง : matrícula 0 โหวต
07/06/2009 liderazgo [es] การออกเสียง : liderazgo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 prometedor [es] การออกเสียง : prometedor 0 โหวต
07/06/2009 cofundador [es] การออกเสียง : cofundador 0 โหวต
07/06/2009 intrépido [es] การออกเสียง : intrépido 0 โหวต
07/06/2009 fusión [es] การออกเสียง : fusión 0 โหวต
07/06/2009 trepidante [es] การออกเสียง : trepidante 0 โหวต
07/06/2009 empeñar [es] การออกเสียง : empeñar 0 โหวต
07/06/2009 despedir [es] การออกเสียง : despedir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 esquivar [es] การออกเสียง : esquivar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 prólogo [es] การออกเสียง : prólogo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด