ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2009 explícito [es] การออกเสียง : explícito 0 โหวต
08/06/2009 primordial [es] การออกเสียง : primordial 0 โหวต
08/06/2009 suscriptor [es] การออกเสียง : suscriptor 0 โหวต
08/06/2009 incitación [es] การออกเสียง : incitación 0 โหวต
08/06/2009 condenado [es] การออกเสียง : condenado 0 โหวต
08/06/2009 proferir [es] การออกเสียง : proferir 0 โหวต
08/06/2009 hervidero [es] การออกเสียง : hervidero 0 โหวต
08/06/2009 privilegiada [es] การออกเสียง : privilegiada 0 โหวต
08/06/2009 liquidación [es] การออกเสียง : liquidación 0 โหวต
08/06/2009 pleitear [es] การออกเสียง : pleitear 0 โหวต
08/06/2009 decentemente [es] การออกเสียง : decentemente 0 โหวต
08/06/2009 espectador [es] การออกเสียง : espectador 0 โหวต
08/06/2009 anfitrión [es] การออกเสียง : anfitrión 0 โหวต
08/06/2009 rumbear [es] การออกเสียง : rumbear 0 โหวต
08/06/2009 llamarle [es] การออกเสียง : llamarle 0 โหวต
08/06/2009 alinear [es] การออกเสียง : alinear 0 โหวต
08/06/2009 alineado [es] การออกเสียง : alineado 0 โหวต
08/06/2009 alineando [es] การออกเสียง : alineando 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 gerundio [es] การออกเสียง : gerundio 0 โหวต
08/06/2009 espirales [es] การออกเสียง : espirales 0 โหวต
08/06/2009 espiras [es] การออกเสียง : espiras 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 formando [es] การออกเสียง : formando 0 โหวต
08/06/2009 espiral [es] การออกเสียง : espiral 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 específicas [es] การออกเสียง : específicas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 tinga [es] การออกเสียง : tinga 0 โหวต
07/06/2009 bobo [es] การออกเสียง : bobo -1 โหวต
07/06/2009 desafortunadamente [es] การออกเสียง : desafortunadamente 0 โหวต
07/06/2009 convulsión [es] การออกเสียง : convulsión 0 โหวต
07/06/2009 desprevenido [es] การออกเสียง : desprevenido 0 โหวต
07/06/2009 pradera [es] การออกเสียง : pradera 0 โหวต