ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2009 eurófobo [es] การออกเสียง : eurófobo 0 โหวต
08/06/2009 antojarse [es] การออกเสียง : antojarse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 saltar [es] การออกเสียง : saltar 4 โหวต
08/06/2009 parlamentario [es] การออกเสียง : parlamentario 0 โหวต
08/06/2009 formación [es] การออกเสียง : formación 0 โหวต
08/06/2009 canciller [es] การออกเสียง : canciller 0 โหวต
08/06/2009 manifestaciones [es] การออกเสียง : manifestaciones 0 โหวต
08/06/2009 favorecer [es] การออกเสียง : favorecer 0 โหวต
08/06/2009 descalabro [es] การออกเสียง : descalabro 0 โหวต
08/06/2009 marcharse [es] การออกเสียง : marcharse 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 desestabilizar [es] การออกเสียง : desestabilizar 0 โหวต
08/06/2009 entusiasta [es] การออกเสียง : entusiasta 0 โหวต
08/06/2009 recuento [es] การออกเสียง : recuento 0 โหวต
08/06/2009 escrutar [es] การออกเสียง : escrutar 0 โหวต
08/06/2009 escaño [es] การออกเสียง : escaño 0 โหวต
08/06/2009 antieuropeísta [es] การออกเสียง : antieuropeísta 0 โหวต
08/06/2009 hegemonía [es] การออกเสียง : hegemonía 0 โหวต
08/06/2009 erótico [es] การออกเสียง : erótico 0 โหวต
08/06/2009 subversivo [es] การออกเสียง : subversivo 0 โหวต
08/06/2009 figurar [es] การออกเสียง : figurar 0 โหวต
08/06/2009 ninfomanía [es] การออกเสียง : ninfomanía 0 โหวต
08/06/2009 poetisa [es] การออกเสียง : poetisa 0 โหวต
08/06/2009 violencia conyugal [es] การออกเสียง : violencia conyugal 0 โหวต
08/06/2009 rúbrica [es] การออกเสียง : rúbrica 0 โหวต
08/06/2009 afrodisiaco [es] การออกเสียง : afrodisiaco 0 โหวต
08/06/2009 pertenecer [es] การออกเสียง : pertenecer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 hipocresía [es] การออกเสียง : hipocresía 0 โหวต
08/06/2009 fetichismo [es] การออกเสียง : fetichismo 0 โหวต
08/06/2009 esquizofrenia [es] การออกเสียง : esquizofrenia 1 โหวต
08/06/2009 estético [es] การออกเสียง : estético 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด