ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2009 fatales [es] การออกเสียง : fatales 0 โหวต
10/06/2009 bielorruso [es] การออกเสียง : bielorruso 0 โหวต
08/06/2009 rollizo [es] การออกเสียง : rollizo 0 โหวต
08/06/2009 jurídico [es] การออกเสียง : jurídico 0 โหวต
08/06/2009 cerámica Lladró [es] การออกเสียง : cerámica Lladró 0 โหวต
08/06/2009 diseñadora [es] การออกเสียง : diseñadora 0 โหวต
08/06/2009 andorrano [es] การออกเสียง : andorrano 0 โหวต
08/06/2009 monegasco [es] การออกเสียง : monegasco 0 โหวต
08/06/2009 luxemburgués [es] การออกเสียง : luxemburgués 0 โหวต
08/06/2009 belga [es] การออกเสียง : belga 1 โหวต
08/06/2009 holandés [es] การออกเสียง : holandés 0 โหวต
08/06/2009 polaco [es] การออกเสียง : polaco 1 โหวต
08/06/2009 moldavo [es] การออกเสียง : moldavo 0 โหวต
08/06/2009 búlgaro [es] การออกเสียง : búlgaro 0 โหวต
08/06/2009 albanés [es] การออกเสียง : albanés 0 โหวต
08/06/2009 kosovar [es] การออกเสียง : kosovar 0 โหวต
08/06/2009 serbio [es] การออกเสียง : serbio 0 โหวต
08/06/2009 bosnio [es] การออกเสียง : bosnio 0 โหวต
08/06/2009 croata [es] การออกเสียง : croata 1 โหวต
08/06/2009 Esloveno [es] การออกเสียง : Esloveno 0 โหวต
08/06/2009 finlandés [es] การออกเสียง : finlandés 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 salvadorense [es] การออกเสียง : salvadorense 0 โหวต
08/06/2009 hondureño [es] การออกเสียง : hondureño 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 brasileño [es] การออกเสียง : brasileño 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 batacazo [es] การออกเสียง : batacazo 0 โหวต
08/06/2009 conservador [es] การออกเสียง : conservador 0 โหวต
08/06/2009 fragmentación [es] การออกเสียง : fragmentación 0 โหวต
08/06/2009 expectativa [es] การออกเสียง : expectativa 0 โหวต
08/06/2009 euroescéptico [es] การออกเสียง : euroescéptico 0 โหวต
08/06/2009 eurófobo [es] การออกเสียง : eurófobo 0 โหวต