ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2009 transcurrido [es] การออกเสียง : transcurrido 0 โหวต
10/06/2009 hallarlas [es] การออกเสียง : hallarlas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 contrarreloj [es] การออกเสียง : contrarreloj 0 โหวต
10/06/2009 recuperarse [es] การออกเสียง : recuperarse 0 โหวต
10/06/2009 catástrofe [es] การออกเสียง : catástrofe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 aledaños [es] การออกเสียง : aledaños 0 โหวต
10/06/2009 Verona [es] การออกเสียง : Verona 0 โหวต
10/06/2009 recuperado [es] การออกเสียง : recuperado 0 โหวต
10/06/2009 orgullosamente [es] การออกเสียง : orgullosamente 0 โหวต
10/06/2009 pastelerías [es] การออกเสียง : pastelerías 0 โหวต
10/06/2009 ofrecen [es] การออกเสียง : ofrecen 0 โหวต
10/06/2009 clientela [es] การออกเสียง : clientela 0 โหวต
10/06/2009 dedicados [es] การออกเสียง : dedicados 0 โหวต
10/06/2009 compositor [es] การออกเสียง : compositor 0 โหวต
10/06/2009 acaso [es] การออกเสียง : acaso 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 bombones [es] การออกเสียง : bombones 0 โหวต
10/06/2009 cocinando [es] การออกเสียง : cocinando 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 gastronómica [es] การออกเสียง : gastronómica 0 โหวต
10/06/2009 paradas [es] การออกเสียง : paradas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 estilismos [es] การออกเสียง : estilismos 0 โหวต
10/06/2009 arriesgado [es] การออกเสียง : arriesgado 0 โหวต
10/06/2009 acudiendo [es] การออกเสียง : acudiendo 0 โหวต
10/06/2009 anónima [es] การออกเสียง : anónima 0 โหวต
10/06/2009 huyeron [es] การออกเสียง : huyeron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 multados [es] การออกเสียง : multados 0 โหวต
10/06/2009 autopistas [es] การออกเสียง : autopistas 0 โหวต
10/06/2009 letales [es] การออกเสียง : letales 0 โหวต
10/06/2009 sumamente [es] การออกเสียง : sumamente 0 โหวต
10/06/2009 ebrios [es] การออกเสียง : ebrios 0 โหวต
10/06/2009 agentes [es] การออกเสียง : agentes 0 โหวต