ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/04/2016 ¿Por qué? [es] การออกเสียง : ¿Por qué? 0 โหวต
15/06/2009 celos [es] การออกเสียง : celos 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] การออกเสียง : Gloria Anzaldúa 0 โหวต
15/06/2009 aracnofobia [es] การออกเสียง : aracnofobia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 recipiente [es] การออกเสียง : recipiente 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 leucocito [es] การออกเสียง : leucocito 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 estremecimiento [es] การออกเสียง : estremecimiento 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] การออกเสียง : Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 entomólogo [es] การออกเสียง : entomólogo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 oligofrénico [es] การออกเสียง : oligofrénico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 presidente del gobierno [es] การออกเสียง : presidente del gobierno 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 duermo [es] การออกเสียง : duermo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 íntimas [es] การออกเสียง : íntimas 0 โหวต
10/06/2009 asimetría [es] การออกเสียง : asimetría 0 โหวต
10/06/2009 negras [es] การออกเสียง : negras 0 โหวต
10/06/2009 pueda [es] การออกเสียง : pueda 0 โหวต
10/06/2009 pentágono [es] การออกเสียง : pentágono 0 โหวต
10/06/2009 escucha [es] การออกเสียง : escucha 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 revisten [es] การออกเสียง : revisten 0 โหวต
10/06/2009 fletarían [es] การออกเสียง : fletarían 0 โหวต
10/06/2009 pequeños [es] การออกเสียง : pequeños 0 โหวต
10/06/2009 submarinos [es] การออกเสียง : submarinos 0 โหวต
10/06/2009 alojan [es] การออกเสียง : alojan 0 โหวต
10/06/2009 viaja [es] การออกเสียง : viaja 0 โหวต
10/06/2009 siniestro [es] การออกเสียง : siniestro 0 โหวต
10/06/2009 Cabo Verde [es] การออกเสียง : Cabo Verde 1 โหวต
10/06/2009 encontrarse [es] การออกเสียง : encontrarse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 desastre [es] การออกเสียง : desastre 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 teóricamente [es] การออกเสียง : teóricamente 0 โหวต
10/06/2009 preparadas [es] การออกเสียง : preparadas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด