ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/06/2009 celos [es] celos การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] Gloria Anzaldúa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 aracnofobia [es] aracnofobia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 recipiente [es] recipiente การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 leucocito [es] leucocito การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 estremecimiento [es] estremecimiento การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 entomólogo [es] entomólogo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 oligofrénico [es] oligofrénico การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 presidente del gobierno [es] presidente del gobierno การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/06/2009 duermo [es] duermo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 íntimas [es] íntimas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 asimetría [es] asimetría การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 negras [es] negras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 pueda [es] pueda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 pentágono [es] pentágono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 escucha [es] escucha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 revisten [es] revisten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 fletarían [es] fletarían การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 pequeños [es] pequeños การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 submarinos [es] submarinos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 alojan [es] alojan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 viaja [es] viaja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 siniestro [es] siniestro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 Cabo Verde [es] Cabo Verde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 encontrarse [es] encontrarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 desastre [es] desastre การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/06/2009 teóricamente [es] teóricamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2009 preparadas [es] preparadas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/06/2009 señales [es] señales การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด