ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/06/2009 celos [es] การออกเสียงคำว่า celos คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] การออกเสียงคำว่า Gloria Anzaldúa คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 aracnofobia [es] การออกเสียงคำว่า aracnofobia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 recipiente [es] การออกเสียงคำว่า recipiente คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 leucocito [es] การออกเสียงคำว่า leucocito คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 estremecimiento [es] การออกเสียงคำว่า estremecimiento คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] การออกเสียงคำว่า Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 entomólogo [es] การออกเสียงคำว่า entomólogo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 oligofrénico [es] การออกเสียงคำว่า oligofrénico คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 presidente del gobierno [es] การออกเสียงคำว่า presidente del gobierno คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 duermo [es] การออกเสียงคำว่า duermo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 íntimas [es] การออกเสียงคำว่า íntimas คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 asimetría [es] การออกเสียงคำว่า asimetría คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 negras [es] การออกเสียงคำว่า negras คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 pueda [es] การออกเสียงคำว่า pueda คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 pentágono [es] การออกเสียงคำว่า pentágono คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 escucha [es] การออกเสียงคำว่า escucha คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 revisten [es] การออกเสียงคำว่า revisten คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 fletarían [es] การออกเสียงคำว่า fletarían คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 pequeños [es] การออกเสียงคำว่า pequeños คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 submarinos [es] การออกเสียงคำว่า submarinos คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 alojan [es] การออกเสียงคำว่า alojan คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 viaja [es] การออกเสียงคำว่า viaja คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 siniestro [es] การออกเสียงคำว่า siniestro คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 Cabo Verde [es] การออกเสียงคำว่า Cabo Verde คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/06/2009 encontrarse [es] การออกเสียงคำว่า encontrarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 desastre [es] การออกเสียงคำว่า desastre คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 teóricamente [es] การออกเสียงคำว่า teóricamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2009 preparadas [es] การออกเสียงคำว่า preparadas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2009 señales [es] การออกเสียงคำว่า señales คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด