สมาชิก:

juvasul

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ juvasul

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/10/2015 juut [vro] การออกเสียง : juut 0 โหวต
21/10/2015 vanaadium [vro] การออกเสียง : vanaadium 0 โหวต
21/10/2015 kaalium [vro] การออกเสียง : kaalium 0 โหวต
21/10/2015 kuld [vro] การออกเสียง : kuld 0 โหวต
21/10/2015 nikli [vro] การออกเสียง : nikli 0 โหวต
21/10/2015 uraan [vro] การออกเสียง : uraan 0 โหวต
21/10/2015 vask [vro] การออกเสียง : vask 0 โหวต
21/10/2015 titaan [vro] การออกเสียง : titaan 0 โหวต
21/10/2015 tsink [vro] การออกเสียง : tsink 0 โหวต
21/10/2015 väävli [vro] การออกเสียง : väävli 0 โหวต
21/10/2015 piniq [vro] การออกเสียง : piniq 0 โหวต
09/09/2012 kõiv [vro] การออกเสียง : kõiv 0 โหวต
09/09/2012 tegemä [vro] การออกเสียง : tegemä 0 โหวต
09/09/2012 säidse [vro] การออกเสียง : säidse 0 โหวต
09/09/2012 viis [vro] การออกเสียง : viis 0 โหวต
09/09/2012 ütesäkümmend [vro] การออกเสียง : ütesäkümmend 0 โหวต
09/09/2012 kõllanõ [vro] การออกเสียง : kõllanõ 0 โหวต
09/09/2012 käümä [vro] การออกเสียง : käümä 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2012 valgõ [vro] การออกเสียง : valgõ 0 โหวต
29/06/2012 pihlõnõ [vro] การออกเสียง : pihlõnõ 0 โหวต
29/06/2012 poiskõnõ [vro] การออกเสียง : poiskõnõ 0 โหวต
29/06/2012 iispäiv [vro] การออกเสียง : iispäiv 0 โหวต
29/06/2012 tõõsõpäiv [vro] การออกเสียง : tõõsõpäiv 0 โหวต
29/06/2012 mõtõq [vro] การออกเสียง : mõtõq 0 โหวต
29/06/2012 tunnõq [vro] การออกเสียง : tunnõq 0 โหวต
29/06/2012 Räpinä [vro] การออกเสียง : Räpinä 0 โหวต
29/06/2012 Rõugõ [vro] การออกเสียง : Rõugõ 0 โหวต
29/06/2012 Harglõ [vro] การออกเสียง : Harglõ 0 โหวต
29/06/2012 Urvastõ [vro] การออกเสียง : Urvastõ 0 โหวต
29/06/2012 Vahtsõliina [vro] การออกเสียง : Vahtsõliina 0 โหวต