สมาชิก:

juvasul

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ juvasul

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/06/2012 maq [vro] การออกเสียง : maq 0 โหวต
19/06/2012 neläpäiv [vro] การออกเสียง : neläpäiv 0 โหวต
19/06/2012 oluq [vro] การออกเสียง : oluq 0 โหวต
19/06/2012 külä [vro] การออกเสียง : külä 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/06/2012 pini [vro] การออกเสียง : pini 0 โหวต
12/06/2012 üts [vro] การออกเสียง : üts 0 โหวต
12/06/2012 kats [vro] การออกเสียง : kats 0 โหวต
12/06/2012 kolm [vro] การออกเสียง : kolm 0 โหวต
10/06/2012 esä [vro] การออกเสียง : esä 0 โหวต
10/06/2012 imä [vro] การออกเสียง : imä 0 โหวต
10/06/2012 Võro maakund [vro] การออกเสียง : Võro maakund 0 โหวต
10/06/2012 Võro [vro] การออกเสียง : Võro 0 โหวต
10/06/2012 Võromaa [vro] การออกเสียง : Võromaa 0 โหวต
30/08/2011 Maria [et] การออกเสียง : Maria 0 โหวต
30/08/2011 María [et] การออกเสียง : María 0 โหวต
30/08/2011 äe [et] การออกเสียง : äe 0 โหวต
30/08/2011 kirja [et] การออกเสียง : kirja 0 โหวต
30/08/2011 kultuurtaimena [et] การออกเสียง : kultuurtaimena 0 โหวต