สมาชิก:

juvasul

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ juvasul

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/09/2019 tervüses [vro] การออกเสียง : tervüses 0 โหวต
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] การออกเสียง : võro kiilʼ 0 โหวต
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] การออกเสียง : Võro Instituut' 0 โหวต
30/11/2017 õkva [vro] การออกเสียง : õkva 0 โหวต
29/11/2017 pudsunudsija [vro] การออกเสียง : pudsunudsija 0 โหวต
29/11/2017 hürrümürrü [vro] การออกเสียง : hürrümürrü 0 โหวต
29/11/2017 mürre [vro] การออกเสียง : mürre 0 โหวต
29/11/2017 tsusk'ma [vro] การออกเสียง : tsusk'ma 0 โหวต
29/11/2017 pütäl' [vro] การออกเสียง : pütäl' 0 โหวต
29/11/2017 rüäjüväserbähtüs [vro] การออกเสียง : rüäjüväserbähtüs 0 โหวต
29/11/2017 hämmätüs [vro] การออกเสียง : hämmätüs 0 โหวต
29/11/2017 kesev [vro] การออกเสียง : kesev 0 โหวต
29/11/2017 parhillaq [vro] การออกเสียง : parhillaq 0 โหวต
29/11/2017 võro kiil [vro] การออกเสียง : võro kiil 0 โหวต
02/10/2017 väits' [vro] การออกเสียง : väits' 0 โหวต
02/10/2017 öiegaq [vro] การออกเสียง : öiegaq 0 โหวต
02/10/2017 öildäq [vro] การออกเสียง : öildäq 0 โหวต
02/10/2017 üts'tõist [vro] การออกเสียง : üts'tõist 0 โหวต
03/09/2016 mäntli [vro] การออกเสียง : mäntli 0 โหวต
24/02/2016 buur [vro] การออกเสียง : buur 0 โหวต
24/02/2016 kruum [vro] การออกเสียง : kruum 0 โหวต
24/02/2016 neli [vro] การออกเสียง : neli 0 โหวต
24/02/2016 Kiil [vro] การออกเสียง : Kiil 0 โหวต
18/02/2016 süümä [vro] การออกเสียง : süümä 0 โหวต
18/02/2016 tulõma [vro] การออกเสียง : tulõma 0 โหวต
20/11/2015 abd-raamat [vro] การออกเสียง : abd-raamat 0 โหวต
20/11/2015 aavits [vro] การออกเสียง : aavits 0 โหวต
20/11/2015 aabits [vro] การออกเสียง : aabits 0 โหวต
21/10/2015 alumiinium [vro] การออกเสียง : alumiinium 0 โหวต
21/10/2015 fosfor [vro] การออกเสียง : fosfor 0 โหวต