สมาชิก:

juvasul

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ juvasul

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/11/2017 hämmätüs [vro] การออกเสียง : hämmätüs 0 โหวต
29/11/2017 rüäjüväserbähtüs [vro] การออกเสียง : rüäjüväserbähtüs 0 โหวต
29/11/2017 pütäl' [vro] การออกเสียง : pütäl' 0 โหวต
29/11/2017 õkva [vro] การออกเสียง : õkva 0 โหวต
29/11/2017 tsusk'ma [vro] การออกเสียง : tsusk'ma 0 โหวต
29/11/2017 mürre [vro] การออกเสียง : mürre 0 โหวต
29/11/2017 hürrümürrü [vro] การออกเสียง : hürrümürrü 0 โหวต
29/11/2017 parhillaq [vro] การออกเสียง : parhillaq 0 โหวต
03/09/2016 mäntli [vro] การออกเสียง : mäntli 0 โหวต
24/02/2016 Kiil [vro] การออกเสียง : Kiil 0 โหวต
20/11/2015 aabits [vro] การออกเสียง : aabits 0 โหวต
20/11/2015 aavits [vro] การออกเสียง : aavits 0 โหวต
20/11/2015 abd-raamat [vro] การออกเสียง : abd-raamat 0 โหวต
10/09/2012 kõiv [vro] การออกเสียง : kõiv 0 โหวต
30/06/2012 Urvastõ [vro] การออกเสียง : Urvastõ 0 โหวต
30/06/2012 Harglõ [vro] การออกเสียง : Harglõ 0 โหวต
30/06/2012 Rõugõ [vro] การออกเสียง : Rõugõ 0 โหวต
26/06/2012 Räpinä [vro] การออกเสียง : Räpinä 0 โหวต
26/06/2012 Vahtsõliina [vro] การออกเสียง : Vahtsõliina 0 โหวต
20/06/2012 inemine [vro] การออกเสียง : inemine 0 โหวต
20/06/2012 tetäqtahtminõ [vro] การออกเสียง : tetäqtahtminõ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/06/2012 maq [vro] การออกเสียง : maq โดย laanvaldis
18/06/2012 külä [vro] การออกเสียง : külä 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/06/2012 elläi [vro] การออกเสียง : elläi โดย laanvaldis
18/06/2012 upin [vro] การออกเสียง : upin โดย laanvaldis
18/06/2012 oluq [vro] การออกเสียง : oluq 0 โหวต
18/06/2012 lainõq [vro] การออกเสียง : lainõq 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/06/2012 tunnõq [vro] การออกเสียง : tunnõq 0 โหวต
18/06/2012 mõtõq [vro] การออกเสียง : mõtõq 0 โหวต
12/06/2012 pühäpäiv [vro] การออกเสียง : pühäpäiv โดย laanvaldis