ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2012 matos [sv] การออกเสียง : matos 0 โหวต
19/05/2012 kondis [sv] การออกเสียง : kondis 0 โหวต
19/05/2012 lillördag [sv] การออกเสียง : lillördag 0 โหวต
19/05/2012 shah [sv] การออกเสียง : shah 0 โหวต
19/05/2012 bräm [sv] การออกเสียง : bräm 0 โหวต
19/05/2012 baptism [sv] การออกเสียง : baptism 0 โหวต
19/05/2012 splittring [sv] การออกเสียง : splittring 0 โหวต
19/05/2012 sultan [sv] การออกเสียง : sultan 0 โหวต
19/05/2012 blomstra [sv] การออกเสียง : blomstra 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด