ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/10/2012 yppa [sv] การออกเสียง : yppa 0 โหวต
16/10/2012 ynkrygg [sv] การออกเสียง : ynkrygg 0 โหวต
16/10/2012 yrkesområde [sv] การออกเสียง : yrkesområde 0 โหวต
16/10/2012 yrkesofficer [sv] การออกเสียง : yrkesofficer 0 โหวต
16/10/2012 ytterlig [sv] การออกเสียง : ytterlig 0 โหวต
16/10/2012 ytterrock [sv] การออกเสียง : ytterrock 0 โหวต
16/10/2012 Peter Jöback [sv] การออกเสียง : Peter Jöback 0 โหวต
16/10/2012 Björn Skifs [sv] การออกเสียง : Björn Skifs 0 โหวต
16/10/2012 nätmobbning [sv] การออกเสียง : nätmobbning 0 โหวต
16/10/2012 luftfuktighet [sv] การออกเสียง : luftfuktighet 0 โหวต
16/10/2012 särbo [sv] การออกเสียง : särbo 0 โหวต
10/10/2012 Margareta Krook [sv] การออกเสียง : Margareta Krook 0 โหวต
10/10/2012 Boulevardteatern [sv] การออกเสียง : Boulevardteatern 0 โหวต
10/10/2012 Göran Thunström [sv] การออกเสียง : Göran Thunström 0 โหวต
10/10/2012 Anja Persson [sv] การออกเสียง : Anja Persson 0 โหวต
10/10/2012 Norrlandsoperan [sv] การออกเสียง : Norrlandsoperan 0 โหวต
10/10/2012 försigkommen [sv] การออกเสียง : försigkommen 0 โหวต
10/10/2012 kvalfull [sv] การออกเสียง : kvalfull 0 โหวต
10/10/2012 Folkoperan [sv] การออกเสียง : Folkoperan 0 โหวต
10/10/2012 välsituerad [sv] การออกเสียง : välsituerad 0 โหวต
10/10/2012 lagning [sv] การออกเสียง : lagning 0 โหวต
10/10/2012 fullvuxen [sv] การออกเสียง : fullvuxen 0 โหวต
10/10/2012 högdragen [sv] การออกเสียง : högdragen 0 โหวต
10/10/2012 stelbent [sv] การออกเสียง : stelbent 0 โหวต
10/10/2012 ihålig [sv] การออกเสียง : ihålig 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/10/2012 styv [sv] การออกเสียง : styv 0 โหวต
10/10/2012 svårtillgänglig [sv] การออกเสียง : svårtillgänglig 0 โหวต
10/10/2012 blottad [sv] การออกเสียง : blottad 0 โหวต
10/10/2012 uppstyltad [sv] การออกเสียง : uppstyltad 0 โหวต
10/10/2012 medtagen [sv] การออกเสียง : medtagen 0 โหวต