ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2018 suset [sv] การออกเสียง : suset 0 โหวต
18/07/2018 klykor [sv] การออกเสียง : klykor 0 โหวต
18/07/2018 tortyrkammare [sv] การออกเสียง : tortyrkammare 0 โหวต
18/07/2018 råkopia [sv] การออกเสียง : råkopia 0 โหวต
03/12/2013 mögel [sv] การออกเสียง : mögel 1 โหวต
06/02/2013 gratulant [sv] การออกเสียง : gratulant 0 โหวต
06/02/2013 Majorna [sv] การออกเสียง : Majorna 0 โหวต
06/02/2013 Liseberg [sv] การออกเสียง : Liseberg 0 โหวต
06/02/2013 tömde [sv] การออกเสียง : tömde 0 โหวต
06/02/2013 skämd [sv] การออกเสียง : skämd 0 โหวต
06/02/2013 hörsam [sv] การออกเสียง : hörsam 0 โหวต
06/11/2012 östkustskt [sv] การออกเสียง : östkustskt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/11/2012 västkustskt [sv] การออกเสียง : västkustskt 2 โหวต
06/11/2012 Göteborg [sv] การออกเสียง : Göteborg -1 โหวต
06/11/2012 vet hut [sv] การออกเสียง : vet hut 1 โหวต
06/11/2012 pulsåder [sv] การออกเสียง : pulsåder 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/11/2012 regelmässiga [sv] การออกเสียง : regelmässiga 0 โหวต
06/11/2012 upptagningsområdet [sv] การออกเสียง : upptagningsområdet 0 โหวต
06/11/2012 ändamålsenliga [sv] การออกเสียง : ändamålsenliga 0 โหวต
06/11/2012 ukulele [sv] การออกเสียง : ukulele 0 โหวต
06/11/2012 Nadja Bogestam [sv] การออกเสียง : Nadja Bogestam 0 โหวต
06/11/2012 rata [sv] การออกเสียง : rata 0 โหวต
06/11/2012 hopningspunkt [sv] การออกเสียง : hopningspunkt 0 โหวต
06/11/2012 bilineär [sv] การออกเสียง : bilineär 0 โหวต
06/11/2012 friidrott [sv] การออกเสียง : friidrott 0 โหวต
06/11/2012 kartesisk [sv] การออกเสียง : kartesisk 0 โหวต
06/11/2012 Ohlins [sv] การออกเสียง : Ohlins 0 โหวต
06/11/2012 chatt [sv] การออกเสียง : chatt 0 โหวต
06/11/2012 skogstillgångar [sv] การออกเสียง : skogstillgångar 0 โหวต
16/10/2012 yrkesinriktad [sv] การออกเสียง : yrkesinriktad 0 โหวต