ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/10/2018 GNUČČI [sv] การออกเสียง : GNUČČI 0 โหวต
29/10/2018 Bishat [sv] การออกเสียง : Bishat 0 โหวต
29/10/2018 Miike Snow [sv] การออกเสียง : Miike Snow 0 โหวต
18/07/2018 upphakningar [sv] การออกเสียง : upphakningar 0 โหวต
18/07/2018 motig [sv] การออกเสียง : motig 0 โหวต
18/07/2018 farser [sv] การออกเสียง : farser 0 โหวต
18/07/2018 glasklirr [sv] การออกเสียง : glasklirr 0 โหวต
18/07/2018 slotten [sv] การออกเสียง : slotten 0 โหวต
18/07/2018 portionerna [sv] การออกเสียง : portionerna 0 โหวต
18/07/2018 probiotisk [sv] การออกเสียง : probiotisk 0 โหวต
18/07/2018 sjukdomarna [sv] การออกเสียง : sjukdomarna 0 โหวต
18/07/2018 inbillningssjuka [sv] การออกเสียง : inbillningssjuka 0 โหวต
18/07/2018 åberopande [sv] การออกเสียง : åberopande 0 โหวต
18/07/2018 hoppbacke [sv] การออกเสียง : hoppbacke 0 โหวต
18/07/2018 vingslag [sv] การออกเสียง : vingslag 0 โหวต
18/07/2018 bigami [sv] การออกเสียง : bigami 0 โหวต
18/07/2018 smegma [sv] การออกเสียง : smegma 0 โหวต
18/07/2018 vamp [sv] การออกเสียง : vamp 0 โหวต
18/07/2018 stoppat [sv] การออกเสียง : stoppat 0 โหวต
18/07/2018 Sulfid [sv] การออกเสียง : Sulfid 0 โหวต
18/07/2018 destruerar [sv] การออกเสียง : destruerar 0 โหวต
18/07/2018 kontraherande [sv] การออกเสียง : kontraherande 0 โหวต
18/07/2018 sydlänning [sv] การออกเสียง : sydlänning 0 โหวต
18/07/2018 berlinsk [sv] การออกเสียง : berlinsk 0 โหวต
18/07/2018 subversiv [sv] การออกเสียง : subversiv 0 โหวต
18/07/2018 talgkörtel [sv] การออกเสียง : talgkörtel 0 โหวต
18/07/2018 destrueras [sv] การออกเสียง : destrueras 0 โหวต
18/07/2018 skärningspunkt [sv] การออกเสียง : skärningspunkt 0 โหวต
18/07/2018 förhållningsråd [sv] การออกเสียง : förhållningsråd 0 โหวต
18/07/2018 direktutsändning [sv] การออกเสียง : direktutsändning 0 โหวต