ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/07/2008 recoger [es] recoger การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2008 pocos [es] pocos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2008 aunque [es] aunque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 auténtico [es] auténtico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 paciencia [es] paciencia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/07/2008 refinado [es] refinado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 renegociar [es] renegociar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 oscura [es] oscura การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2008 hecho [es] hecho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 tigre [es] tigre การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/07/2008 actriz [es] actriz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 follar [es] follar การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2008 llegar [es] llegar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 geriátrico [es] geriátrico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2008 hipocondríaco [es] hipocondríaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 colchón [es] colchón การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/04/2008 Cala Blanes [es] Cala Blanes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 navegar [es] navegar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 Francisco de Goya [es] Francisco de Goya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 Federico García Lorca [es] Federico García Lorca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 puta [es] puta การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/04/2008 toro [es] toro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 Taringa [es] Taringa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 que [es] que การออกเสียง 3คะแนนโหวต
12/04/2008 Paz Vega [es] Paz Vega การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/04/2008 Escondido [es] Escondido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 Santander [es] Santander การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/04/2008 Vitoria [es] Vitoria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 ¡Buenos días! [es] ¡Buenos días! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2008 General Juan Domingo Perón [es] General Juan Domingo Perón การออกเสียง 0คะแนนโหวต