ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/12/2009 xiroi [ca] การออกเสียง : xiroi 0 โหวต
05/12/2009 puix [ca] การออกเสียง : puix 0 โหวต
05/12/2009 salut [ca] การออกเสียง : salut 0 โหวต