ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/12/2009 xiroi [ca] การออกเสียงคำว่า xiroi คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2009 puix [ca] การออกเสียงคำว่า puix คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2009 salut [ca] การออกเสียงคำว่า salut คะแนนโหวต 0 คะแนน